Putin potpisao

0
78
Vladimir Putin

Vladimir Putin potpisao je zakon koji omogućava ruskim građanima koji imaju ukrajinsko državljanstvo da podnesu zahtev za odricanje tog državljanstva.

Zahtev se podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova Rusije.

Prema zakonu, ukrajinsko državljanstvo prestaće da važi na dan podnošenja zahteva.

Prema ideji autora predloga zakona, ovaj mehanizam treba da obezbedi ostvarivanje prava na zapošljavanje u državnim organima, obučavanje u organizacijama u kojima je na snazi državna tajna, kao i rešavanje drugih pitanja u kojima ukrajinsko državljanstvo predstavlja ograničavajući faktor.