Uslovi korišćenja portala Vojvodjanski informativni portal (u daljem tekstu Vojvodina Info ) odnose se na celokupan sadržaj, a korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja.

Samo registrovani korisnici Vojvodina Info  imaju pravo da pošalju sadržaj namenjen objavljivanju.

Celokupan sadržaj (dokumenti, podaci i informacije) objavljen na stranici https://vojvodinainfo.rs/  ne sme da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole Vojvodina Info. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korišćenjem sadržaja portala Vojvodina Info korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove stranice i prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Portal Vojvodina Info sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, označavati. Portal Vojvodina Info nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj.

– Portal Vojvodina Info izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

– Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica.

– Svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i hardvera.

– Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Spoljni saradnici

Čitaoci koji pošalju fotografije, video snimke, pisana dela s ciljem objavljivanja u celosti prenose sva autorska prava portalu Vojvodina Info, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba, čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi Vojvodina Info svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala.

 

Zaštita privatnosti

Portal Vojvodina Info je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal Vojvodina Info može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu (za ovo se korisiti Google Analytics kod , u skladu sa zakonom).

Vojvodina Info se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Portal Vojvodina Info zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeniti uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena.

Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.