U blizini Kule nalazi se farma za primer

0
199

Sanja Bugarski je pre deset godina započela porodični posao sa uzgojem muznih krava i proizvodnjom mleka. Danas poseduje uzornu modernu farmu, sa 200 krava a biznis je započela sa svega nekoliko grla.

Pre više od deceniju Sanja Bugarski se opredelila za proizvodnju mleka i zajedno sa mužem i decom preselila se iz Novog Sada na salaš u blizini Kule. Oni su danas među malobrojnima koji su uspešni u ovom poslu. Na govedarskoj farmi koju su osnovali nije bilo ni radnog vremena ni godišnjeg odmora kako bi postigli i ostvarili svoje ciljeve.

Sanja je navela, „Dobra organizacija je ključ uspeha u svakom biznisu, pa tako i ovom, s tim što je govedarstvo posebna i specifična grana koja mora da opstaje 365 dana u godini. Krava je izuzetno zahtevna životinja, izuzetno specifična. Ukoliko joj se ne pruži sve ono što je neophodno za njen rast, za njenu proizvodnju i tako dalje, vi ćete imati velikih problema. Jedino proizvođači mleka ustaju u četiri ujutro i ležu kasno posle 10 i 11 kada završe sve svoje obaveze, a često se dešava da i u toku noći moraju da intervenišu, jer one se tele, i normalno da majka priroda odlučuje kada će to biti“.

Pored obaveza na farmi, Sanja Bugarski je i predsednik Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Već godinama se volonterski, sa velikom željom, bori za rešavanje problema proizvođača. Kao uspešna farmerka pozvana je i imenovana za savetnika republičkog ministra za poljoprivredu tako da je od nedavno zaista u poziciji da utiče i promeni neke stvari kako bi se problemi uspešno rešavali.

„Ono na čemu sam insistirala kada me je pozvao Branislav Nedimović u ministarstvo jeste, normalno, stočarstvo i govedarstvo. Pre svega ono što jeste meni u interesu i farmerima koji se bave ovim poslom jeste govedarstvo i mislim da tu možemo da doprinesemo dovoljno da se unapredi i pripomogne koliko je to moguće“, dodala je Sanja Bugarski.

Ova uspešna farmerka neprestano usavršava svoja znanja i unosi inovacije u proizvodnju. Na farmi je sve uređeno po savremenim standardima i propisima.

„Normalno da volim ovaj posao, volimo da radimo sa životinjama i odlučili smo se na neki način da imamo svoj mir u odnosu na ljude koji žive u gradu, gde morate 8 do 10 sati da radite u nekoj kompaniji, da jurite, da vozite decu na raznorazne aktivnosti i tako dalje. Mi živimo na salašu, gde imamo svojih 10 hektara površine oko salaša, deca su odrasla u prirodi, u dodiru sa životinjama i ja mislim da to stvarno ima svoje prednosti“, napominje Sanja.

Farma u blizini Kule, koja ima dve stotine krava, dnevno proizvede 2000 litara mleka. Bez obzira na tešku situaciju u stočarstvu, i velike rizike u poslu, Sanja Bugarski se zaista nada i očekuje poboljšanje položaja proizvođača mleka kao i ostalih farmera.