Vodi se sudski postupak protiv aplikacije za dostavu hrane GLOVO

0
346

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv firme Glovoapp Tecchology koja drži brend Glovo, a kojim treba da utvrdi da li je firma zloupotrebila dominantan položaj na tržištu.

Postupak je pokrenut po Zakonu o zaštiti konkurencije, a u prostorijama firme obavljen je nenajavljeni uviđaj.

Komisija navodi da je u ugovorima koje je Glovo zaključivao sa partnerima uočila odredbe koje mogu da otežaju konkurentskim firmama širenje na tržištu ili da ih u tome potpuno onemoguće.

To dalje može da dovede do diskriminacije partnera kroz primenu nejednakih uslova poslovanja, a što predstavlja zloupotrebu dominantnog položaja.

Komisija je do sumnji došla tokom sprovođenja analize uslova konkurencije u oblasti digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda.

„Pojedini ugovori i opšti uslovi poslovanja sa partnerima sadrže propisanu naknadu, koju je partner dužan da plati ako stupa u slična partnerstva sa drugim platformama, odnosno nude se visoki iznosi u vidu ulaganja za marketing, uz obavezu vraćanja iznosa ukoliko se uspostavi saradnja sa još nekom platformom“, navodi Komisija.

Uz pominjanje još nekih elemenata koji mogu da dovedu do isključivanja konkurenata sa tržišta, Komisija navodi da sve to može da izazove više cene, manji izbor i ponudu lošijeg kvaliteta, a na štetu potrošača.

Firma Glovo je, inače, posle preuzimanja platforme Donesi tokom 2021. godine značajno proširila mrežu poslovanja i drastično povećala tržišni udeo, te je stekla dominantan položaj, a čime je promenjena struktura tržišta.

Komisija navodi da upravo sa te pozicije Glovo ima posebnu odgovornost u vezi sa radnjama koje preduzima na tržištu, te je pozvala sva lica koja raspolažu podacima i ispravama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da ih dostave.

Kompanija Glovo potvrdila je da im se u okviru istrage obratila Komisija za zaštitu konkurencije, ali i da su uvereni da je njihovom poslovanje usaglašeno sa svim važećim propisima o zaštiti konkurencije i pozitivnim propisima koji su definisani zakonom.

„Uvek sarađujemo sa nadležnim organima pa tako i aktivno sarađujemo sa Komisijom za zaštitu konkurencije, pružajući sve releventne informacije potrebne da im pomognemo u istrazi, navodi se u saopštenju kompanije Glovo.

Navode i da je akvizicija sa firmom Donesi u Srbiji u julu 2021. godine bila u skladu sa svim antimonopolskim i pozitivnim propisima kako bi se omogućile nesmetana konkurencija na tržištu digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci, prevashodno hrane iz restorana i drugih proizvoda i učinila ih dostupnim i neograničenim.

„Sve velike organizacije privlače pažnju regulatora i ovo ispitivanje je nešto što pozdravljamo, jer je od vitalnog značaja za očuvanje integriteta ekonomske konkurencije“, navela je kompanija Glovo.

OznakeGLOVO