Ovo naselje dobija potpuno novi izgled: Gradiće se vrtići, škole…

0
354

Na sajtu JP „Urbanizam“ Novi Sad predstavljen je rani javni uvid u konceptualni okvir Plana detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu.

Prostor koji će se obuhvatiti planom detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu biće obuhvaćen deo građevinskog područja Novog Sada ukupne površine 43,70 hektara, koje se nalazi u Katastarskoj opštini Novi Sad I i Novi Sad IV, navode Gradske info.

Obuhvaćeni prostor nalazi se u severnom delu građevinskog područja Novog Sada, između ulica: Sentandrejskog puta, Ulice proleterske, Ulice Radoslava Prodanovića, Ulice Dragiše Lapčevića, produžetka Ulice profesora Grčića i planirane Ulice Paje Radosavljevića (u produžetku postojeće Ulice Paje Radosavljevića) koja se povezuje sa Sentandrejskim putem.

Planski osnov za izradu Plana je Generalni urbanistički plan Grada Novog Sada do 2030. godine.

Prostor koji će biti obuhvaćen Planom je prema Generalnom urbanističkom planu namenjen za porodično stanovanje, opštegradski centar, poslovanje u stambenom okruženju, zelene površine, predškolsku ustanovu, osnovnu školu, raznovrsne javne službe, Mernu-regulacionu stanicu i saobraćajne površine.

Kada je u pitanju porodično stanovanje, maksimalna dozvoljena sprtanost je tri korisne etaže, odnosno P+1+Pk uz mogućnost korišćenja podrumske etaže (ukoliko ne postoje tehničke smetnje za to).

Opštegradski centar planiraće se na prostoru uz Sentandrejski put, na uglu Ulice Svetozara Markovića Toze i Klisanskog puta i od Ulice Paje Radosavljevića do stanice za snabdevanje gorivom.

Planiraće se prostor spratnsti P+2, sa sadržajima namenjenim kulturi, zabavi, rekreaciji ugostiteljstvu, uslužnim delatnostima i drugo, a koje neće ugrožavati stanovanje.

Postojeća stanica za snabdevanje gorivom koja se nalazi na uglu Sentandrejskog puta i Omladinske ulice ostaje u sadašnjim gabaritima.

Uz Klisanski put planiraće se kompleks predškolske ustanove, maksimalne spratnosti P+2+Pk, maksimalnog kapaciteta do 240 dece za kombinovane ustanove.

Uz Ulicu profesora Grčića planiraće se kompleks osnovne škole, maksimalne spratnosti P+2, sa maksimalnim kapacitetom oko 300-400 učenika u jednoj smeni.

Takođe, u ovoj ulici planiraće se prostor namenjen kompleksu raznovrsnih javnih službi. Planiraće se izgradnja objekata jedne ili više srodnih službi. Vrste objekata koji će se planirati su: objekti za stare (gerontološki dom), objekti za kulturu, za omladinu, socijalne ustanove i sl. Kompleks se planira spratnosti do P+2.

Zelene površine planiraju se u bloku sa merno-regulacionom stanicom u istočnom delu prostora uz Sentandrejski put, u južnom delu prostora uz produžetak Ulice Paje Radosavljevića i u zapadnom delu, uz Ulicu profesora Grčića.

Uređenje i korišćenje prostora zasnivaće se na racionalnoj organizaciji i korišćenju zemljišta, u skladu sa mogućnostima i ograničenjima prostora.

Očekuje se da će se planskim rešenjem na predmetnom području stvoriti uslovi za izgradnju i uređenje planiranih namena. Planskim rešenjima će se stvoriti uslovi za realizaciju novih sadržaja i aktiviranje potencijala predmetnog prostora.

Autonomaš Aleksandar Sadam Jovanović zapalio dečiji park na Limanu!