Niko nije procesuiran za zločine nad Srbima u operaciji „Maslenica“

0
197

Hrvatske oružane snage su 22. januara 1993. izvršile agresiju, pod kodnim nazivom Maslenica, na južne delove Republike Srpske Krajine (RSK) a do sada, ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima, niko nije procesuiran za zločine nad Srbima počinjene u ovoj akciji, saopštio je danas Dokumentaciono-informativni centar Veritas.

Agresija je, kako navodi predsednik Veritasa Savo Štrbac, izvršena u toku realizacije Vensovog plana, kojim je godinu dana ranije RSK stavljena pod zaštitu mirovnih snaga UN-a (UNPROFOR).

U narednih nekoliko dana hrvatske oružane snage su uspele da zauzmu nekoliko desetina kvadratnih kilometara na Ravnim Kotarima, uključujući i aerodrom Zemunik i nekoliko visova na Velebitu, i da preuzmu kontrolu nad branom i hidroelektranom Peruća, navodi Veritas.

U ovoj agresiji najviše su stradala tri srpska sela: Islam Grčki, Kašić i Smoković, kao i etnički mešovita sela: Murvica, Crno, Zemunik Gornji, Poljica i Islam Latinski.

„Srbi iz pomenutih sela su pobijeni, prognani ili odvedeni u zatvore i logore. Njihova bogata imanja su opljačkana, opustošena i uništena, a kulturni spomenici, groblja i crkve devastirani, oskrnavljeni ili porušeni“, saopštio je Štrbac.

U ovoj agresiji je, prema Veritasovoj evidenciji, poginulo i nestalo 346 Srba, od čega 55 civila, prosečne starosti 60 godina. Među žrtvama se nalaze i 34 žene, prosečne starosti 57 godina i troje dece do 12 godina starosti.

Među žrtvama se nalazi i 65 dobrovoljaca sa prostora Srbije i BiH. Od ukupnog broja žrtava do sada je rasvetljena sudbina 337 lica, dok se na evidenciji nestalih vodi još 11, od čega 6 civila, među kojima su 3 žene.

U zbegovima je u narednih nekoliko meseci umrlo još 165 lica, uglavnom starije populacije. Iz gore pomenutih ravnokotarskih sela proterano je, prema podacima Veritasa, više od deset hiljada Srba.

Jedan od težih zločina desio se već prvog dana agresije na prevoju Mali Alan na Velebitu, u neposrednoj blizini osmatračnice UNPROFOR-a, kada su pripadnici hrvatske specijalne policije iz zasede ubili i masakrirali 22 pripadnika Srpske vojske Krajine (SVK) s područja Gračaca.