Među najpoznatijim svetskim kolekcijama: Herbarijum Pokrajinskog zavoda za prirodu

Botanička kolekcija Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je početkom ove godine zvanično upisana na listu svetskih botaničkih kolekcija pod nazivom Index Herbariorum. Sedište se nalazi u Njujorškoj botaničkoj bašti (The New York Botanical Garden).

Pomenuta lista sadrži i objedinjuje više od 3.000 institucionalnih zbirki sa skoro 400 miliona dokumentovanih botaničkih uzoraka, zatim sadrži podatke o značajnim botaničkim zbirkama u celom svetu. Pored toga omogućava naučnicima širom sveta brzi pristup i pregled materijala.

Pored zbirki: Univerziteta u Novom Sadu (BUNS), Prirodnjačkog muzeja u Beogradu (BEO) iBotaničke bašte “Jevremovac” (BEOU), herbarijum Pokrajinskog zavoda je registrovan pod kodom “PZZP” i četvrta je po redu takva  zbirka registrovana u Srbiji.

Botanički fond sadrži blizu 30.000 presovanih i konzerviranih uzoraka. Ovi uzorci su sakupljani u periodu od 1812. godine do danas na području bivše Jugoslavije. U manjem obimu sadrže uzorke iz zemalja centralne i jugoistočne Evrope.

U najvrednije primerke spadaju materijali sakupljeni od strane Josifa Pančića, Pjotra Virzbikija, Radivoja Simonovića i Jozefine Kablik. Među najvažnijim sakupljačima svih vremena su: Nada Babić, Branislava Šajinović, Stanija Parabućski, Biljana Panjković, Branislava Butorac i Vida Stojšić.

Ranko Perić je odredio metodologiju i dinamiku rada, obavio poslove trijaže, ispisivanja naziva taksona, odvajanja značajnih i retkih primeraka. Za najveći deo poslova na ispisivanju podataka o nalazištu, sakupljaču, vremenu sakupljanja itd. na etiketama, pakovanju i sortiranju materijala i njegovom slaganju i prebrojavanju zaslužna je Sara Mihajlović.

Više informacija o registraciji možete naći na sajtu Index Herbariorum-a.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here