Izdvojeno 400 miliona dinara za investicije u Vojvodini

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine poziva sve zainteresovane preduzetnike da se prijave na konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja. Ukupan fond je vredan 400 miliona dinara. Konkurs će trajati dok se predviđena sredstva ne utroše.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Investicija koja je predmet finansiranja mora da se realizuje na teritoriji Vojodine. Pored toga korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje proizvodnje, zatim podsticanja zapošljavanja kao i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti. Zajmovi se odobravaju u iznosima od 500 hiljada do 100 miliona dinara, sa rokom otplate do 7 godina i grejs periodom od 24 meseca. Odobravaju se u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva. Godišnja fiksna kamatna stopa iznosiće od 1 do 3 odsto, što zavisi od kreditne garancije.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here