Izgrađen plan detaljne regulacije stambenog naselja u Sremskoj Mitrovici

0
32
old, nature

Na osnovu potreba  ozelenjavanja građevinkog područija, a u skladu sa zainteresovanim potencijalnim investitorima, izgrađen je plan detaljne regulacije stambenog naselja i zemljišta zapadno od Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. U pitanju su objekti za potrebe javne namene i za kolektivno stanovanje. Za izradu plana detaljne regulacije zaduženo je JP “Urbanizam” Sremska Mitrovica.

Područije plana detaljne regulacije obuhvata površinu od 24 hektara. Kako je istaknuto u planu je dominatno porodično stanovanje urbanog tipa sa velikim zelenim površinama.

Stanovnici ovog dela Mitrovice smatraju da njihov kraj zaslužuje moderno naselje, sa bogatim, urbanim sadržajem, a kako kažu  grad bi u tom smislu oživeo.

Nadležni iz Urbanizma kažu da će ovaj deo grada postati veoma atraktivan kako za investiture tako i za stanovništvo