Edukativni centar akreditovan od strane Ministarstva

Ministarstvo državne uprave
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

EDUKATIVNI CENTAR AKREDITOVAN OD STRANE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je dobio Rešenje o akreditaciji pravnog lica za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave  koje je doneo i potpisao ministar Branko Ružić.

 Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе
БРАНКО РУЖИЋ, МИНИСТАР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE

Ovim rešenjem Centar postaje jedna od retkih institucija koja ispunjava uslove u kojoj će se realizovati program stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Akreditacija lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave se sprovodi u skladu sa principima utvrđenim u Strategiji stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, a radi jačanja administrativnih kapaciteta zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama, profesionalizacije službenika i optimizacije resursa.

Klikom ispod možete videti;
Rešenje o akreditaciji