Bira se novi rektor Univerziteta u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu
01
Raspisani su izbori za novog rektora i četiri prorektora na Savetu Univerziteta u Novom Sadu. Mandat će trajati tri godine, počev od 1. oktobra 2018. godine.

Mandat novog rektora će trajati do 30. septembra 2021. godine.

Kandidate za rektora predlažu nastavno-naučna veća Univerziteta, naučna veća instituta i stručna veća. Kandidati će biti oni koji pokupe većinu glasova od ukupnog broja članova.

Konkurs će biti otvoren do 19. aprila.

Konačna imena kandidata biće poznata 28. maja, a novi rektor biće izabran 7. juna na sednici Saveta Univerziteta.

Podsetimo da je aktuelni rektor profesor Pravnog fakulteta Dušan Nikolić, koji je izabran 2015. godine.