Za program „Moja prva plata“ u Subotici do sada prijavljeno oko 100 poslodavaca

0
164

U Subotici vlada veliko interesovanje za program „Moja prva plata“, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Poslodavci se za ovaj program mogu prijaviti do 22. septembra, mada iskustva iz prethodnih godina govore o tome da će taj rok možda biti produžen.

Do početka ove nedelje u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Subotici se za program „Moja prva plata“ prijavilo oko 100 poslodavaca, koji su iskazali potrebu za angažovanje blizu 200 nezaposlenih lica. Najviše se traže lica sa srednjom stručnom spremom, i to uglavnom za deficitarna zanimanja.

„U srednjoj stručnoj spremi najviše se traže administrativni radnici, zatim prodavci, krojači, knjigovođe, upravni referenti za rad kod notara, a kada je reč o visokom obrazovanju tu se najviše traže deficitarna zanimanja, kao što su mašinski i elektro inženjer, kao i doktori medicine. Moram da napomenem i veterinarskog tehničara, koji je u srednjem obrazovanju deficitarno zanimanje i to je iskazano kao potreba i ove godine, kao i svake prethodne“, objašnjava za RTV Verica Vujadinović, v.d. direktora Filijale NSZ u Subotici.

Nakon što istekne rok do kada se poslodavci mogu prijaviti na ovaj program, mada, kako ističe naša sagovornica, postoji realna mogućnost da se taj rok produži, sledi period, konkretno od 3. do 31. oktobra za prijavu kandidata. Subotička filijala na svojoj evidenciji ima 308 lica sa srednjom stručnom spremom koja ispunjavaju uslove konkursa, kao i 95 lica sa visokom stručnom spremom.

„Novac koji je izdvojen za lica sa srednjom stručnom spremom je 25 hiljada dinara, a za visoku stručnu spremu je 30 hiljada dinara, međutim, poslodavac može na taj iznos da doda još neki deo, ukoliko želi i smatra da je potrebno. Naša iskustva iz ranijih godina pokazuju da je izdvojeno više sredstava da bi se ta lica zadržala i uglavnom se ta lica, nakon isteka programa koji traje devet meseci i zapošljavaju kod tih poslodavaca. Otprilike je procenat zapošljavanja kod poslodavaca 70 posto“, dodaje Verica Vujadinović.

Naša sagovornica ističe da se za ovaj program u Subotici mogu prijaviti i nezaposlena lica iz drugih delova naše zemlje, kao što se i nezaposlena lica iz Subotice mogu prijaviti u drugim filijalama. Ako je osoba bila zaposlena, ali ne u zanimanju za koje je školovana, takođe može da konkuriše za program „Moja prva plata“.

 Izvor: RTV (Kristijan Takač)