Srpski radikali su protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji

0
90

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke i kandidat za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini, danas je posetio Obrenovac i razgovarao sa građanima.

„U ovoj kampanji pokušavamo i trudimo se da razgovaramo sa što većim brojem ljudi, da predstavimo svim građanima Srbije naš politički i naš ekonomski program, zato što smatramo da je Srpska radikalna stranka jedina politička stranka koja nudi alternativu ovoj sadašnjoj politici. Mi smatramo da Srbija mora konačno da napravi jedan hrabar iskorak, da odustane od procesa evropskih integracija i da budućnost traži u savezništvu sa Rusijom, u savezništvu sa Kinom, kao prva evropska zemlja koja se pridružuje BRIKS-u. Smatramo da je to realna alternativa današnjem stanju i da bi imalo mnogostruke benefite po sve segmente društvenog života.

Mi nudimo građanima Srbije dvadeset prvi vek. Smatramo da treba zaboraviti na ove stare zamke, stare klopke koje uvek dolaze sa Zapada, sa politikom ucena i potčinjenosti gde smo uvek primorani, pod pretnjama raznih iz zapadnih centara moći, da malo po malo odustajemo od naših nacionalnih interesa i prilagođavamo se njihovim željama. Ono što Zapad hoće da ostvari ovde u Srbiji, mi smatramo da je zaista pogubno i da je dosta više sa tim.

Takođe, hoćemo da predstavimo i alternativni ekonomski program i alternativnu ekonomsku politiku. Da novac koji se odvaja za strane kompanije na ime subvencija po radnom mestu usmerimo na našu domaću privredu, da razvijamo našu domaću privredu, da obezbedimo bolji položaj i mikro i malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kako bi oni bili konkurentni na matičnom tržištu i u inostranstvu.

Takođe, smatramo da Srbija treba na najbolji mogući način da iskoristi sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom i nedavno potpisani sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, da bude prisutna na tim tržištima, jer ćemo na taj način zaista ovde lakše i podizati životni standard i našu ekonomiju u celini“, izjavio je Aleksandar Šešelj u razgovoru sa građanima Obrenovca.