Matični broj se više neće tražiti u službenim evidencijama, Hrvatska gubi temelj zakona o polovima

0
264

Matični broj građana, s prestankom važenja Zakona o matičnom broju, više se neće tražiti u službenim evidencijama

Hrvatski Sabor danas će raspraviti konačni predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, jer se danom prestanka važenja ovog akta, 1. januara ove godine, prestaju određivati matični brojevi građana.

Državni sekretar u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić izjavio je da se matični broj građana, s prestankom važenja Zakona o matičnom broju, više neće tražiti u službenim evidencijama, ni u privatnom sektoru, jer je na snazi Zakon o ličnom identifikacijskom broju.

– Matični broj građana više se neće tražiti, kako u službenim evidencijama Hrvatske, tako i u privatnom sektoru (banke i sl). Ovim prestaje određivanje matičnog broja građana i potreba njegova traženja bilo koje javne ili privatne institucije – rekao je Katić tokom rasprave o konačnom predlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju.

Predstavljajući Predlog zakona Katić je podsetio je da je 1. januara 2009. na snagu stupio Zakon o ličnom identifikacionom broju (OIB) kao stalna identifikaciona oznaka ličnog identifikacionog broja, koji korisnici OIB-a koriste u službenim evidencijama, svakodnevnom radu i kod razmene podataka.

S obzirom na to da je OIB ušao u punu primenu, institucije s njegovim korištenjem mogu koristiti i sve ostale podatke koji se nalaze u tom sistemu (lično ime, datum rođenja, prebivalište i sl). Time prestaje potreba za određivanjem matičnih brojeva građana kao pomoćne identifikacione oznake.

Katić kaže da se iz postojećih evidencija neće brisati matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka Zakona o matičnom broju, već će se koristiti za povezivanje i razmenu podataka u slučajevima kada se povezivanje podataka neće moći obaviti korišćenjem OIB-a.

Tokom rasprave poslanici su podržali prestanak važenja Zakona o matičnom broju, ali i upozorili da još uvek postoji veliki broj evidencija koje vode razna tela zasnovana po matičnom broju.


Još jedan od normi u EU koji se već duže vreme zagovaraju, a udruženo sa promcijom LGBT propagande, transdženderizma i promene pola. Ukidanjem JMBG-a gubi se svaka mogućnost u direktnoj argumentaciji jedne države o postojanju dva pola i zabrani manipulisanja istim kada dođe do promene. Nestajanje prakse i upisa, kao i postojanja JMBG-a za svaku osobu dozvoljava manipulaciju, skrivanje i čestu i laku aplikaciju transdžender formi i deklarisanja po osećaju, što je suprotno biološkom, naučnom, fizičkom i logičkom stanju.