Učestali napadi na radnike Nacionalnog parka Fruška gora

0
139

Naime, kako navode u saopštenju, ovaj trend ne samo da predstavlja neprihvatljivo ponašanje prema javnim službenicima, već može dovesti i do fizičkih povreda

U poslednjih mesec dana primećen je zabrinjavajući trend učestalih verbalnih napada pojedinih posetilaca na čuvare prirode koji obavljaju svoj posao na punktovima za naplatu ulaznica. Ovi napadi se manifestuju kroz psovke, uvrede i poniženja, a često ih prate i nasilničke vožnje automobilima u blizini ovih punktova, navode iz Uprave JP “Nacionalni park Fruška gora”.

Naime, kako navode u saopštenju, ovaj trend ne samo da predstavlja neprihvatljivo ponašanje prema javnim službenicima, već može dovesti i do fizičkih povreda, što otvara pitanje krivično-pravne odgovornosti napadača. Ističu da je važno da se ova situacija odmah adresira i spreči dalje eskaliranje problema.

Čuvari prirode imaju status službenog lica I igraju ključnu ulogu u očuvanju naše prirodne baštine. Smatramo da je neophodno da se javnost upozna sa njihovom ulogom i odgovornostima koje imaju prilikom vršenja svog posla. Čuvari zaštićenog područja su u obavezi da primenjuju Zakon o zaštiti prirode, a s obzirom da rade u Nacionalnom parku dužni su da i primenjuju Zakon o Nacionalnim parkovima – navode u saopštenju iz Uprave.

Smeštaj u ovoj banji ne prelazi 1.000 dinara: Staro srpsko lečilište sve popularnije među turistima

Ističu da su prava i obaveze čuvara jasno i precizno definisane u određenim članovima zakona, a to su:

– Praćenje kretanja i aktivnosti svih posetilaca i korisnika u zaštićenom području, posebno transporta građevinskog materijala i izgradnje objekata, korišćenja mineralnih sirovina, šume, flore i faune, uključujući divljač i ribe, upotrebu motornih vozila i plovila, postavljanje objekata na vodi i ulazak u objekte i zone gde su posete ograničene ili zabranjene, loženje vatre na otvorenom, odlaganje otpada, odvijanje sportskih takmičenja i drugih manifestacija; praćenje stanja biljnih i životinjskih vrsta kao i drugih vrednosti zaštićenog područja; pružanje pomoći i saradnja sa lokalnim stanovništvo; pružanje podataka, pomoć i usluge posetiocima pri obilasku i razgledanju zaštićenog područja, naučnim istraživanjima i obrazovnim aktivnostima; saradnja sa korisnicima prirodnih resursa u zaštićenom području; saradnja sa nosiocima stvarnih prava na nepokretnostima u zaštićenom području u cilju zaštite prirode; saradnja sa drugim čuvarskim službama, inspekcijama i organima unutrašnjih poslova.

OVO SU SVI NERADNI DANI ZA PRVI MAJ I USKRS

Iz Uprave objašnjavaju da ukoliko dođe do narušavanja unutrašnjeg reda ili zaštite prirode čuvar je dužan da legitimiše lica koja su u nedozvoljenim radnjama, izvrši pregled svih vozila i plovila, privremeno oduzme predmete i sredstva kojima je izvršen prekršaj ili krivično delo, i da naloži počiniocu vraćanje narušene prirode u prethodno normalno stanje.

Svaki čuvar u zaštićenom području poseduje službenu legitimaciju na kojoj se nalaze njegovi osnovni podaci kao i podaci o licenci za obavljanje stručnih poslova. Svi čuvari imaju status službenog lica, nose službenu odeću čiji izgled i oblik je propisan pravilnicim. Čuvari zaštićenog područja i čuvari šuma su ravnomerno raspoređeni duž Fruške gore. Pozivamo sve posetioce prirodnih lokaliteta parka da poštuju rad čuvara prirode i da se uzdrže od bilo kakvog nepoštovanja ili nasilničkog ponašanja. Uzmimo u obzir da su čuvari prirode tu da nam pomognu i da nas usmere ka pravilnom ponašanju u prirodi. Njihov posao je zahtevan i često podložan stresu, stoga je važno da im pružimo podršku i poštovanje koje zaslužuju – istakli su u saopštenju iz Uprave JP “Nacionalni park Fruška gora”.