Znate li koja je najduža evropska reka

Volga
Foto: Avatars.mds

Volga.

Stari Grci su Volgu nazivali: Ra. Naziv Volga potiče iz praslovenskog jezika i znači: vlaga.

Reka Volga (rus. Volga) celom svojom dužinom od 3.534 km teče kroz teritoriju jedne države, Rusije i pripada zatvorenom toku Kaspijskog jezera. Njen tok zauzima dve petine evropskog dela Rusije, a na njenim obalama zivi skoro polovina stanovnika ove države.

Slika 1A

Volga izvire u Valdajskim brdima u vidu malog potoka na nadmorskoj visini od 228 metara, oko 350 kilometara severozapadno od Moskve i oko 320km jugoistočno od SanktPeterburga. (Izvorište Volge kod sela Volgoverhovje je zaštićeno kao park prirode. Tu se nalazi i spomenik reci Volgi. Turisti rado posećuju izvor Volge i vole da se pohvale da su “preskočili” ovu moćnu reku.)

Odatle Volga putuje na istok ka Uralu i dalje ka Kaspijskom jezeru, u koje se uliva ispod grada Astrahana, 28m ispod nivoa mora. Kod Astrahana se reka sužava zbog mnogobrojnih rukavaca i formira deltu. Mali deo delte zahvata i teritoriju Kazahstana. Tokom cele svoje dužine ima pad od samo 156m.

Volga se prostire na oko 1.380.000 kvadratnih kilometara najnaseljenijeg dela Rusije.

U nju se uliva preko 200 reka, a njen ukupan sliv čini čak preko 150.000 reka i potoka, stalnih i privremenih pritoka. Na taj način, od malog potoka na izvoru, formira se moćna, vodom bogata reka. Ukupna dužina celog takvog basena iznosi 575.000km. Najvažnije pritoke Volge su: Kama (i najveća), Oka, Vetloga i Sura.

Među naučnicima postoji mišljenje da je Kama starija od Volge nekoliko miliona godina i da je u prošlosti Volga bila pritoka Kame.

Na samoj reci i u njenom slivu se nalaze svi veliki gradovi zapadne Rusije, među kojima i četiri milionska grada: Nižnji Novgorod, na ušću Oke u Volgu, sa oko 1.260.000 stanovnika; Kazanj, na ušću Kazanke u Volgu, sa oko 1.240.000 stanovnika; Samara, na ušću Samare u Volgu, sa oko 1.163.000 stanovnika; Volgograd na samoj Volgi, sa oko 1.016.000 stanovnika.

Volga ili “matuška Volga” (rus. matuška Volga), sa značenjem: majčica, majka, je i jedan od omiljenih simbola Rusije.