Život u sadašnjosti

Šta je zapravo život u sadašnjosti?

Sadašnjost koju provodimo iz dana u dan onako kako nam život donese. Ili je to smislen život sa unapred formiranom vizijom i slikom života, kada tačno znamo šta radimo svakog dana, svesni sadašnjeg trenutka.

Sve češće se govori o fokusu na život u trenutku, a uz to dođe i rečenica “samo misli pozitivno i sve će biti odlično“. A da li je samo to i dovoljno?

Primećujemo da ima onih koji smatraju da je to jedino što je potrebno. Tada misle pozitivno i čekaju da se nešto desi, samo od sebe ili od nekog drugog.

Drugi smatraju da to nema nikakvog smisla i ne žele ni da razmisle šta to sve može značiti, jer duboko veruju da je život stalna borba, patnja i bol. Tada ostaju u svom uobičajenom načinu posmatranja stvari bez angažovanja da bilo šta promene na bolje.

Verujem da su neki od nas primenjivali strategiju “zamisli susret sa zlatnom ribicom”. Sigurna sam da je neki od nas i dalje zamišljaju, kao i to da uvežbavaju šta će joj prvo reći i kako će je pozdraviti. I verujem da svi najlakše znamo te prve dve želje… I onda, treća…i neverica.

Da li je ovo sve? Ili je sve ovo samo životarenje… čekanje kreiranja budućnosti ili ponavljanja prošlosti.

Šta radimo onda kada shvatimo da jedina zlatna ribica jesmo mi sami? I da smo baš to u potpunosti. Neko ko treba da ispuni sve naše želje?

I kada znamo da nam je za ispunjenje naših želja potrebna jasnoća naše vizije i ciljeva. Svest o svemu onome što je nama zaista važno. Život u sadašnjosti u kojoj preuzimamo potpunu odgovornost za sve odluke koje donosimo.

Posvećenost u izvršavanju svih potrebnih zadataka iz našeg precizno definisanog i razrađenog akcionog plana. Uživanje u trenutku dok radimo sve ono što nam je važno i što volimo da
radimo. Zadovoljstvo i povezanost sa ljudima sa kojima se susrećemo i u kojima se ogledamo u svakom danu.

Tada znamo da će sve biti dobro jer u svemu vidimo mogućnost i priliku i način da nešto novo naučimo. Tada mislimo pozitivno. Tada znamo da je to život u sadašnjosti. U suprotnom, život bez jasnog cilja je život koji živi nas, a ne mi njega.

Bojana Šajatović, Trener razvojnih veština
(Professional Coach, NLP Trainer, Experienced HR)
https://www.linkedin.com/in/bojana-sajatovic-6035a82b/
https://www.facebook.com/bojanasajatovic.coach.trainer/