Žene sa tanjirima u ustima: Šta ih tera da čine tako nešto

Foto: Reddit wtf

Devojkama između 15. i 16. godine majke raseku usnu i izbiju dva prednja zuba na donjoj vilici, kako bi mogle staviti mali tanjir (najčešće glineni ili drveni).

U dolini reke Omo u Etiopiji naseljava nekoliko plemena. Jedno od njih je pleme Mursi koje živi u blizini granice sa Sudanom.

Nošnja ovog plemena izuzetno je bogata i raznovrsna, a posebno su poznate žene ovog plemena koje umeću tanjir u usta.

Postoje dve teorije koje objašnjavaju ovo

Jedna kaže da Mursi veruju da zli duhovi ulaze na usta, pa se pomoću tanjira od njih brane. Druga teorija kaže da od veličine tanjira zavisi i miraz. Što je tanjir veći, to je veći i miraz.

Umetanje tanjira

Devojkama između 15. i 16. godine majke raseku usnu i izbiju dva prednja zuba na donjoj vilici, kako bi mogle staviti mali tanjir (najčešće glineni ili drveni).

Počinje se sa manjim tanjirima a veličina se menja nakon određenog vremena ako su voljne da trpe bol koji je prisutan tokom širenja usne. Ženama je dosta naporno da nose taj tanjir u usni pa ga stavljaju samo kad su plemenska slavlja.

Izvor: (Still&NacionalnaGeografija)