Za razvoj pčelarstva u Somboru dva konkursa i 2 miliona dinara

pčele
Image by PollyDot from Pixabay

Grad Sombor objavio je dva javna poziva namenjena poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela na teritoriji Sombora, sa ciljem da se podstakne razvoj i unapredi pčelarstvo, pčelarska proizvodnja i proizvodnja meda.

Prvi Konkurs je za nabavku novih pčelinjih košnica i namenjen je registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Grada Sombora koja se bave uzgojem pčela i proizvodnjom meda.

Ukupan iznos sredstava koje je obezbedio Grad za ovu namenu iznosi 371.520 dinara, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 11.000 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. avgustom ove godine.

Drugi konkurs je za razvoj pčelarstva kroz nabavku novih mašina i opreme za unapređenje pčelarske proizvodnje, a namenjen je registrovanim pčelarskim udruženjima sa teritorije Sombora.

Za realizaciju konkursa izdvojeno je 1.628.480 dinara, što je i maksimalan iznos po jednoj prijavi.

Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a zaključno sa 15. avgustom ove godine.

(RTV)