Vojvođanske razglednice- Laćarak

Laćarak, foto fjesbuk

Laćarak je prigradsko naselje u Srbiji u opštini Sremska Mitrovica u Sremskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 10638 stanovnika. Danas Laćarak je jedno od najvećih sela u Vojvodini i Srbiji.

Selo se nalazi na 82 metra nadmorske visine, a površina seoskog atara iznosi oko 5452 hektara. Od toga je 364 hektara izgrađeno. Ukupni zemljišni posedi iznose oko 5564 hektara, od čega je najveći deo pod njivama – 4544 hektara. Većina spada je u privatnom vlasništvu, dok je u državnom 1038 hektara. 717 hektara je neplodno. Šume zauzimaju oko 41 hektar, 7 hektara je u privatnom posedu, pašnjaci 85 hektara, a livade oko 5 hektara.

Naselje Laćarak kao najbliže selo gradu Sremske Mitrovice imalo je buran demografski razvoj proteklih decenija. Pre pedesetak godina broj stanovnika je bio ispod 5000. U naselju Laćarak živi 8495 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 38,2 godina (36,9 kod muškaraca i 39,5 kod žena). U naselju ima 3526 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,09.

Znamenitosti Laćarka

Ambar u Laćaraku se nalazi u ulici 1. novembra broj 174, nastao je krajem 19. ili početkom 20. veka u sklopu šupe i kotobanje. Kao nepokretno kulturno dobro predstavlja spomenik kulture od velikog značaja.

Ambar u Laćarku, foto sajt SANU

Nastao je krajem prošlog ili početkom ovog veka u sklopu šupe i kotobanje. Orijentisan je čeonom stranom prema ulici mada, za razliku od sličnih zgrada, uvučen u dvorište oko desetak metara. Postavljen je na zidane temelje visine oko jedan metar kao i koš odvojen od njega zidanom šupom sa dva lučna ulaza između kojih je masivni zidani stub. Ambar i čardak građeni su od hrastovine u skeletnom sistemu. Ambar je sa ispunom od rezane daske, a čardak sa horizontalno prikucanim rezanim letvama. Dvoslivni krov, pokriven biber crepom, ispušten je nad zabatom ambara i podužnim venčanicama oslonjen na kosnike, a po uglovima markiran dekorativnim gredicama i lajsnama. Zabat je skromno dekorisan profilisanim pokrivnim lajsnama zakovanim po spojevima ravno rezanih dasaka kojim je zatvoren. Podno zabata je okapnica pokrivena redom drvenih crepova, a ispod nje profilisana daska koja se nastavlja duž venčanice na dvorišnoj strani. Sudeći po ulazu u ambar iz šupe, može se pretpostaviti da je ambar sa čardakom i šupom nastao kao celovit konstruktivni sklop. U protivnom, ambar bi – kao slobodnostojeća zgrada naknadno objedinjena sa ostalim – imao ulaz na čeonoj strani. Nisu izvođeni konzervatorski radovi.

Crkva Svetog Arhangela Gavrila u Laćarku izgrađena je oko 1760. godine. Na datom mestu postojala je starija crkva. Unutrašnje ukrašavanje crkve započeto je 1766. godine. Oslikavanje ikonostasa započeo je Grigorije Davidović-Obšić 1786. godine, a završio Kuzman Kolarić 1803. godine. Poslednja obnova izvršena je 2006. godine.

Unutrašnjost crkve u Laćarku, foto Nevena Uzurov

Ova crkva je jednobrodna građevina barokne osnove s oltarskom apsidom na istočnoj strani i baroknim zvonikom prizidanim na zapadu. Ukrasi su vezani za neoklasicizam. Postoje troje dveri: zapadne, južne i severne.

Crkva Svetog Arhangela Gavrila Laćarak, foto Wikimedia

Rimokatolička crkva u Laćarku je bogoslužbeni objekat župe sv. Ane biskupije Srijemske, sa sedištem u Laćarku.

Crkva je podignuta na temeljima starije građevine koja se zbog starosti, loše gradnje i slabijeg održavanja urušila. Gradnja današnje crkve je započelo 2001. godine prema projektu arhitekte Zdravka Žugaja iz Zemuna.

Rimokatolička crkva Laćarak, foto Wikimedia

Spomen-obeležje Krilo u Laćarku podignut je 2013. godine, kao znak sećanja i u slavu poginulih pilota stacioniranih krajem Drugog svetskog rata na aerodromu Laćarak.

Spomenik je krilo vojnog aviona sa zvezdom petokrakom, ispod kojeg je postavljena spomen-ploča sa tekstom:

Slava vazduhoplovcima 421. jurišnog
puka avijacije NOV Jugoslavije i 165.
eskadrile jurišnog puka avijacije
Crvene armije Sovjetskog Saveza
poginulim na aerodromu Laćarak, koji
su se borili na proboju Sremskog
fronta protiv snaga fašističkog
okupatora

Zahvalni građani Sremske Mitrovice
i Laćarka.

Avionsko krilo Laćarak, foto Wikimedia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here