Vojvođanske razglednice – Bašaid (FOTO)

Bašaid, Foto: RTV

Bašaid (mađ. Basahíd) je naselje u Srbiji u gradu Kikindi u Severnobanatskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 3123 stanovnika.

Zgrada Mesne zajednice, Foto: Wikimedia

Bašaid je naselje 22 km južno od Kikinde na putu Kikinda — Zrenjanin, 3 km istočno od Kikindskog kanala. Ovde se nalazi Klasicistička zgrada iz 1834. godine, a pod zaštitom države, kao značajno kulturno dobro je i Srpska pravoslavna crkva Sv. Oca Nikolaja.

Osnovna škola 1. oktobar, Bašaid, Foto: Wikimedia

U XIV veku pominje se Baša-id kao vašarsko naselje. Zabeleženo je da 1441. bilo u posedu Đurđa Brankovića. Krajem XVI veka Bašaid je opusteo. Selo je obnovljeno u prvoj polovini XVIII veka pod imenom Mala Kikinda. Od 1751. do 1754. ovde su se naselili Srbi iz Pomorišja i Potisja. Odatle se 1777. stanovništvo preselilo na obližnju pustaru Bašaid. Tada je imao 773 stanovnika, a 1971. godine 3982.

Klasicistička zgrada

Klasicistička zgrada iz 1834. godine u Bašaidu, mestu u opštini Kikinda, predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Zgrada je podignuta u centru naselja Bašaid, u duhu klasicizma, kao prizeman objekat podužne pravougaone osnove. Na glavnoj fasadi je trodelnom podelom zidnog platna obrazovan otvoreni trem, sa četiri stuba i dva polustuba, kao i dva bočna rizalita koje ukrašavaju lizene. Na bočnim fasadama su trouglasti zabati sa po dva gotska prozora između kojih je smešten još jedan, lažni, isto oblikovan. Ispod severoistočnog zabata je profilisani venac, a pod njim četiri slepa okulusa i tri prozora sa lučnim, lepezasto obrađenim frontonima. Na dvovodnom krovu, pokrivenim crepom, na većem dimnjaku bližem severoistočnom zabatu upisana je u malteru 1834. godina.

Zgrada je tehnički snimljena još 1881. godine, a planovi su sačuvani.

Klasicistička zgrada iz 1834. godine, Foto: Wikimedia

Srpska pravoslavna crkva Sv. Oca Nikolaja

Crkva je sagrađena 1833. godine. Na istom mestu i pre toga postojala je crkva za koju se zna da datira iz 1788. godine. Fotografije te prve crkve ne postoje, ali sačuvan je zapis koji kaže: …hram sv. Nikolaja od prošća, 3 prozora, 2 vrata prosta , svoda nema , pokriven trskom, porta nezagrađena, toranj prost od drveta , na njemu zvono , groblje neograđeno….

Srpska pravoslavna crkva Sv. Oca Nikolaja, foto Wikimedia

Demografija

U naselju Bašaid živi 2661 punoletni stanovnik, a prosečna starost stanovništva iznosi 38,4 godina (36,6 kod muškaraca i 40,1 kod žena). U naselju ima 1106 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,17. Ovo naselje je uglavnom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.

Vojvođanske razglednice – Novi Banovci (FOTO)

izvor: Wikipedia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here