Vlada Vojvodine izdvaja 39 miliona dinara za nove projekte u zdravstvu

0
52

Vlada Vojvodine  odvojiće 39 miliona dinara za posebne programe zdravstvene zaštite.

Realizacija programa

Programe će realizovati Klinički centar Vojvodine u saradnji sa Institutom za zdravstvenu zaštitu dece, Institutom za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Takodje u realizaciji programa učestvuje i Institut za javno zdravlje u saradnji sa zavodima za javno zdravlje omladine.

Izdvojeni novac je namenjen savremenoj terapijskog i dijagnostičkoj metodi u lečenja multiple skleroze.Kao i ranom prepoznavanju mentalnih poremećaja razvojnog doba.

Pored ovoga izdvojiće se i značajnije količine novca za ponovno uvođenje unapređenog programa kontrole krvnog pritiska i srčanog ritma kod hipertenzivnih trudnica.