VIC DANA

VIC DANA

Srpski trijatlon;

Discipline srpskog trijatlona:

  1. Dizanje kredita
  2. Pliavnje u dugovima
  3. Preskakanje rata kredita.