Veliki planovi za urbani razvoj Novog Sada

Oglas

Grad Novi Sad oglasio je na javni uvid nacrt dva plana detaljne regulacije za deo Salajke i južnog područja od državnog puta A1 (E-75), gdese planira formiranje novih poslovnih zona. Ukupna površina zemljišta na kojima će se graditi poslovni i sadržaji javne namene iznosi 117,4 hektara, a nacrti planova, kako je navedeno, izrađuju se sa ciljem da se stvori novi prostor urbanog razvoja i poveća atraktivnost.

Prvi plan detaljne regulcije odnosi se na deo Salajke, na pdručju koje se nalazi severno od Partizanske ulice. Prostor koji je prdmet plana već pripada širem gradskom području i obuhvata povšinu od 37 hektara.

Kako se navodi u nacrtu, Saljka je nekada bio prostor većinom naseljen stanovništvom koji su se bavili poljoprivredom. Međutim, tokom vremena došlo je do velikih promena, pa sada u ovom delu Novog Sada žive ljudi koji se bave poslovnim i intelektualnim delatnostima, a poljoprivrednika gotovo da i nema. Zbog ovih demografskih promena pristupilo se izrdi plana detaljne regulacije kako bi se stanovništvu obezbedili neophodni sadržaji u što kraćem vremenskom roku.

Područje je podeljeno na dve celine. Severna celina, koja se nalazi između ulica Teodora Mandića, Temerinske, Šakaške i Sentandrejkog puta planirano je za izgradnju sadržaja iz domena javnih službi – predškolska ustanova, škola, sportski centar, kompleks za potrebe državnih organa, opštegradski i linijski centri i poslovanje na ulaznim pravcima.

Druga, južna celina, smeštena između gore pomenutih ulica, većim delom je planirana kao područje namenjeno porodičnom stanovanju. Jedino uz zonu Sentandrejskog puta, u planu je zadržavanje već postojećih komercijalnih objekata i formiranje nove poslovne zone.

Kada je u pitanju izgradnja novih sadržaja, planirano je da se između ulica Teodora Mandića i Šajkaške podigne novi sportski centar za stanovnike Salajke. Centar će, prema navodima iz nacrta, biti podeljen na dva dela i sadržaće pored terena, imati i prostore koji su namenjeni za odmor i rekreaciju.

Istočno od sportskog centra u planu je proširenje objekta koji služi kao kompleks državnih službi što će zavisiti od budućih potreba stanara na ovom području. Takođe, u planu je i da se uz kompleks srednje škole u Ulici Teodora Mandića izgradi nova predškolska ustanova. Planirana struktura novog objekta je P+1, mada je predviđena i mogućnost da objekat bude struktrue P+1+Pk, a u planu je da se u prizemlju objekta obavlja smeštaj dece, a u potkrovlju administrativne delatnosti.

Na kraju, posebna pažnja posvećena je objektima u Temerinskoj ulici 117-119, koji su označeni kao industrijski objekti sa spomeničkim svojstvima. U planu je da se u ovim objektima u budućnosti formira prostor za odvijanje poslovnih i kulturnih delatnosti uz očuvanje autentičnosti objekata.
Područje južno od državnog puta A1(E-75)
Prostor južno do državnog puta obuhvata površinu od 80,4 hektara neizgrađenog prostora i u celosti je planiran za izgradnju komercijalnih sadržaja tercijarnog sektora.

Najveći deo, čak 71,54 hektar od ukupne površine biće namenjen izgradnji poslovnih objekata namenjenih trgovini, ugostiteljstvu, smeštaju turista, poslovni prostori i kompleksi, kao i proizvodnom zanatstvu.

Minimalna površina parcele za gradnju objekata iznosi 3.500 m2, a maksimalna struktura prilikom izgradnje poslovnih objekata je P+2, mada je dopušteno i P+3 uz povučenu poslednju etažu.

Preostala površina predstavlja prostor javne namene gde se planira postavljanje neophodne infrastrukture i zelenih površina zarad što boljeg funkcionisanja nove poslovne zone.

Novosađani od danas izolaciju mogu prekinuti i mejlom

(ekapija.com/N. Ignjatović)

Previous articlePredstava „Tesla izumetnik“ za doček 2022. godine na trgu u Novom Sadu
Next articleDa li ste znali da postoji opcija „poverljiv mejl“ u Gmailu?