„Umetničko stvaralaštvo“ ili ruganje srpskom grbu?!

Oglas

Kažu da umetnost nema granica, a 21. vek još nije video umetničko delo.

Naime, izložba umetnice K.J dovela je svojim projektom do granice kršenja zakona upravo iz razloga zato što je na veoma apsurdan način upotrebila srpski grb što je zakonom zabranjeno.

Perma Članu 7. koji glasi:

Grb i zastava Republike Srbije mogu se upotrebljavati u umetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se ne vređa javni moral, ugled i dostojanstvo Republike Srbije.

Kako u opisu projekta stoji:

Umetnica predstavlja pet projekata koji su zasnovani na transmedijalnosti i koji se na konceptualno-tematskom nivou bave složenim društveneim fenomenima koji se tiču pitanja postljudskog, rase, nacionalnosti, „drugosti”, kulturnog i ekonomskog imeprijalizma i marginalizacijom.

Međutim, umetnica koja se ohrabrila za ovakav potez definitivno je trebalo da zna u koju svrhu i kako može koristiti državni grb. Kao umetnik izgleda da je zakazala, a na stručnjacima je da se donese odluka da li će ovo biti kažnjivo zakonom.

Reč našeg urednika o slučaju:

Problem u zakonu je što – Grb i zastava Republike Srbije mogu se upotrebljavati u umetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se ne vređa javni moral, ugled i dostojanstvo Republike Srbije.
E sad, ovo se svakako može prijaviti, ali treba neko dobro da analizira i ima uvid u kontekst predstavljenog. Međutim, ono što sam lično ja video je užasno i bezobrazno. Takođe, dodajem da je na izložbi i neki prikaz krštenja, za koji sam sasvim siguran da ne nosi poruku u afirmativnom smislu, već vređa čin. S toga možemo izvući i povezati da je ovo više ismevanje nego kvazi umetničko stvaralaštvo. Ne bi bilo loše da se aktiviraju oni iz MUP-a koji već dugo ne rade ništa kada je u pitanju izvrtanje ruglu srpskog identiteta kroz „umetničko stvaralaštvo“. Ne sumnjam da je polazni potez bila umetnička zamisao, ali svedoci smo da toliko imamo parazita koji do slave dolaze putem – „ko će više da pogazi sopstveni identitet“ da bi dobio pohvale. To najbolje možemo da vidimo kod novinara; ko će više nakucati autošovinističkih tekstova. Umetnica možda pokušava da nam pošalje neke poruke, ali ja se iskreno pitam da li je njena publika u Briselu ili u Beogradu.

android aplikacija
Previous articleObeležena 80. godišnjica Novosadske racije
Next articleLedeni dani pred nama, temperatura i do minus 15