Umerena konzumacija piva produžava život

Gazeta

Naučne studije svedoče o pozitivnom uticaju jednog piva dnevno na prokrvljenost, cirkulaciju, krvni pritisak i nivo holesterola u krvi.

Istražujući uticaj piva na gene, naučnici su došli do zanimljivih zaključaka.
Studija rađena na kvascima pokazala je da konzumacijom piva dolazi do produženja telomera. Telomere su sastavni deo hromozoma gena koji, ako se značajno skrate, dovode do smrti ćelije.

Dosadašnja istraživanja produžavanja i skraćivanje telomera povezuju sa starenjem i razvojem karcinoma, zbog čega su rezultati ove studije dobili na značaju.

Istraživači su otkrili da su osobe koje su dnevno pile dve čaše piva ili vina imale 18 odsto manji rizik od prerane smrti.

Zanimljivo je da su ispitanici koji su svakodnevno vežbali između 15 i 45 minuta taj rizik smanjili za „samo“ 11 odsto.