U Zrenjaninu umesto zdrave vode, BRUKA

Image by lisa runnels from Pixabay

Fabrika vode u Zrenjaninu ne samo da ne ispunjava nijedan od 34 tehnička uslova, već ugrožava i preopterećuje celokupan sistem vodosnabdevanja i kanalisanja grada, pišu Novosti.

To je nakon 29 dana monitoringa o radu postrojenja za prečišćavanje vode, potvrdila stručna komisija sastavljena od inženjera JKP „Vodovod i kanalizacija“ u ovom gradu.

Konačan izveštaj dostavljen je v. d. direktora ovog komunalnog preduzeća Predragu Bodirogi.

– Od momenta ponovnog pokretanja rada postrojenja, koji je usledio nakon okončanja upravnog spora decembra 2018, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je u više navrata zahtevalo od fabrike vode da se pristupi dokazivanju parametara definisanih ugovorom i konkursnom dokumentacijom, ali su česti prekidi u radu postrojenja to onemogućili – ocena je diplomiranih inženjera Srđana Bogaroškog, Dragana Lalića i Bernata Takariča, članova stručnog tima.

Kada je 15. novembra 2020. u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Zrenjaninu, stiglo obaveštenje da je Fabrika vode spremna za testiranje parametara, koji su uslov za skidanje zabrane za ljudsku upotrebu, koja je na snazi punih 16 godina unazad, stručna komisija je odmah započela monitoring. Taj nadzor je zbog havarije na postrojenju 14. decembra, kada se dogodila eksplozija u kojoj su povređena dva radnika, trajao 29 dana rada fabrike.

– Od 105 analiza prečišćene vode koja je tekla u slavinama građana Zrenjanina, 13 uzoraka nije bilo u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a u 36 uzoraka pojedini parametri bili su na gornjoj granici maksimalnih dozvoljenih vrednosti – navodi se u zvaničnom izveštaju stručne komisije „Vodovoda“, koji od sredine decembra građane snabdeva vodom, direktno sa izvorišta.

Struka je potvrdila da je rad postrojenja nestabilan zbog čestih havarija, da pojedini delovi postrojenja nisu adekvatno zaštićeni od spoljnog uticaja, kao i da dezinfekcija prečišćene vode nije rađena na propisan način. Zaključeno je da su česti prekidi rada postrojenja dovodili do znatnog broja kvarova na vodovodnoj mreži. Za pojedine tehničke uslove nisu dobijeni traženi podaci od fabrike vode, a komisiji nije dostavljen ni Elaborat zaštite od požara u postrojenju koji je deo projektne dokumentacije.

 

(Novosti)