U Somboru – licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta
RTV

Grad Sombor raspisao je javni oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta koja se nalaze u državnoj svojini. Na licitaciji će biti ponuđeno ukupno 22.157 hektara državne zemlje.

Zemljište se u zakup izdaje na ukupno godinu dana. Početne cene su od 16.720 dinara, pa do ispod 1.000 dinara po hektaru. Cene se kreću u zavisnosti od kvaliteta.

Licitacije će biti održane za svih 17 katastarskih opština. Počeće 26. marta i trajaće do 30. marta. Danas se održala sednica Skupštine grada Sombora kako bi se postigao dogovor. Na sednici su odbornici doneli odluku kojom se po pravu prvenstva, na osnovu predložene investicije, poljoprivredna zemljišta u državnoj svojini daju u zakup investitoru „Hollo company“ iz Doroslova.

Kompanija je podnela zahtev za korišćenje 403 hektara državnih njiva na teritoriji grada Sombora i opštine Odžaci na period od 30 godina. „Hollo company“ želi da izgradi nove farme svinja, da rekonstruišu postojeće farme kao i da prošire kapacitet.

U predlogu investicionog plana je izgradnja nove nukleus farme za krmače do 25 kilograma uz korišćenje najsavremenije genetike u Evropi.