U Novom Sadu štandovi UNICEF-a

SHARE
štandovi UNICEF-a
Izvor slike: www.sattelevizija.com
U Novom Sadu UNICEF daje podršku programima koji omogućavaju svoj deca, pa i onoj  najugroženijojo, da se bave sportom i razvijaju svoje fizičke i psihičke potencijale. Takođe da se razvojni problemi uoče na najranijem uzrastu, da sva deca imaju jednake šanse za učenje od predškolskog uzrasta, da se deca i njihovi roditelji osposobe da bezbedno i kreativno koriste internet i digitalne tehnologije.

Od sada će i građani i građanke Novog Sada moći da doprinesu radu UNICEF-a za dobrobit dece. Na vidno obeleženom štandu u tržnom centru BIG mogu da dobiju detaljnije informacije o programima koji se sprovode u Srbiji i da se uključe u Klub prijatelja UNICEF-a.

„Klub prijatelja UNICEF-a sada ima preko 23.000 članova koji svojim mesečnim donacijama pomažu programe za decu Srbije koje UNICEF sprovodi u našoj zemlji. Novosađani sada mogu da postanu članovi našeg Kluba i pomognu da sva deca dobiju optimalne uslove za rast i razvoj“, izjavila je Vesna Savić Đukić, šefica odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF Srbija.

„Program ‘Sport za sve’, razvojna savetovališta pri domovima zdravlja, ‘Bezbedan internet za celu porodicu’, unapređenje jedinica za neonatologiju samo su neki od programa koji se sprovode na području Novog Sada. Verujemo da postoji veliki broj ljudi koji želi da bude deo tima koji aktivno učestvuje u stvaranju srećnog detinjstva za svu našu decu“, dodala je ona.

UNICEF se finansira isključivo iz dobrovoljnih donacija – vlada, vladinih agencija, fondacija, korporativnog sektora i pojedinaca. U Srbiji sprovodi sveobuhvatne i dugoročne programe usmerene na podršku državnim institucijama u obezbeđivanju zdravog odrastanja svakog deteta, optimalan razvoj u ranom detinjstvu, kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, odgovarajuću socijalnu zaštitu dece i porodica, kao i uključivanje ugrožene i marginalizovane dece i adolescenata u društvo.