U Novom Sadu preminuo ugledni fitopatolog prof.dr Stevan Maširević

0
138

Juče je u Novom Sadu, u sedamdesetoj godini života, nakon kratke bolesti, preminuo prof. dr Stevan Maširević.

Profesor Maširević je rođen 1952. godine u Somboru. Bio je redovni profesor fitopatologije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Autor je preko 250 naučnih radova, 19 knjiga i monografija i više desetina stručnih radova. U naučnom radu bavio se bolestima šećerne repe i suncokreta. Bio je u naučnoj misiji na programu unapređenja proizvodnje suncokreta u Pakistanu, boravio je na North Dakota State University, na postdoktorskim studijama.

Bio je direktor Instituta za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Član je Svetske asocijacije za suncokret, rukovodilac Evropskog FAO programa za istraživanja bolesti suncokreta.

Ove godine profesor Maširević je dobio najveće naučno priznanje za selekciju i zaštitu suncokreta od Svetske organizacije za tu uljaricu.

Mesto i vreme sahrane profesora doktora Stevana Maširevića biće naknadno objavljeni.

 

Izvor: RTV