U industrijskoj zoni Kule do kraja godine tri nove fabrike

industrijska zona
kula.rs
U industrijskoj zoni u Kuli, izgradnjom tri nove fabrike, očekuje se zapošljavanje više od petsto radnika do kraja godine.

Opština Kula i Nacionalna služba za zapošljavanje organizovali su Sajam zapošljavanja. Na sajmu je ukupno 25 poslodavaca ponudilo nova radna mesta. U opštini Kula posle zatvaranja industrijskih pogona, nakon dugog niza godina i dalje je četiri hiljade nezaposlenih.

Na Sajmu zapošljavanja najavljene su promene na bolje. Ponuđeno je tri stotine novih radnih mesta. Više od petsto nezaposlenih u Kuli predalo je dokumentaciju za konkurs.

Direktor filijale Sombor Nacionalne službe za zapošljavanje, Sekula Tanjević je rekao da su najtraženiji mesari, šivači i obućari.

„Stvarne potrebe poslodavaca su za više od pet stotina radnika, ali oni su na ovom Sajmu zvanično Nacionalnoj službi uputili zahtev za popunjavanje tri stotine radnih mesta. Najveći poslodavci radnike će tražiti do kraja leta i otvaranja novih pogona. Jedan broj radnika biće upućen na dodatnu obuku“, izjavio je Sekula Tanjević.

Dušica Erkić Živanović, rukovodilac kadrovskog sektora italijanske fabrike Fiorano, zadovoljna je odzivom potencijalnih budućih radnika na Sajmu zapošljavanja. Kako kaže, ova kompanija planira da zaposli tri stotine radnika iz Kule.

„Od kraja prošle godine uputili smo više od pedeset kandidata iz opštine Kula na obuku u našim pogonima u Somboru. Planiramo da zaposlimo tri stotine radnika raznih profila, ali najviše šivača. Do kraja avgusta kada se očekuje početak proizvodnje u našoj novoj fabrici u Kuli“, rekla je Dušica Erkić Živanović.

U Kuli,u novoj industrijskoj zoni početkom 2018. godine otvorena je jedna fabrika. Trenutno se grade još dve fabrike koje će biti otvorene do kraja leta. Kako se planira one će zaposliti ukupno pet stotina radnika.

Predsednik Skupštine opštine Kula, Velibor Milojičić ističe da bez dobro opremljene industrijske zone, Kula ne bi uspela da privuče investitore.

„Ove godine pored „Seveplanta“ koji je već otvorio fabriku očekujemo otvaranje pogona još dva investitora u industrijskoj zoni. Fiorano će zaposliti oko 300 uglavnom šivača do kraja leta, a fabriku sa dve stotine zaposlenih otvara i „Euro in“ koji proizvodi gornje delove obuće. Sa još nekoliko manjih investitora realno je da u Kuli do kraja godine očekujemo otvaranje više od pet stotina novih radnih mesta“, ističe Velibor Milojičić.

Opština Kula je iz godine u godinu rekorder u Srbiji po nivou ulaganja u programe socijalne zaštite. Ali broj nezaposlenih se mora smanjiti. I jedino otvaranjem novih radnih mesta mogu se zadržati radno sposobno i mlado stanovništvo Kule.