U Evropi sve manje hrišćana a sve više muslimana

Foto: wnd.com
Za razliku od drugih kontinenta, u Evropi se smanjuje broj hrišćana.

Za pet godina, prirodni priraštaj, odnosno razlika između broja rođenih i broja preminulih hrišćana, za pet godina smanjen za 5,6 miliona stanovnika.

„Pew research center“ navodi da je u Severnoj i Južnoj Americi, u Aziji i na Pacifiku, kao i u subsaharskoj Africi ali i na Bliskom istoku, broj hrišćana u porastu.

Od 2010. do 2015. godine, priraštaj hrišćanske populacije je opao, dok je broj muslimana i ljudi bez religijskog identiteta u Evropi porastao za 2,3, odnosno 1,4 miliona.

Na Zemlji živi oko 2,3 milijarde hrišćana, koji čine trećinu svih svetskih religija.

Statističari navode da migranti iz različitih muslimanskih i drugih zemalja već skoro 30 godina utiču na demografsku sliku Evrope. Ipak, osnovni razlog pada broja hrišćanske populacije u Evropi nije priraštaj muslimana.

Prema prognozama, muslimanski udeo u Evropi će se do 2050. godine povećati sa sadašnjih 4,9 na minimalno 7,4 odsto.