Svetski fond za prirodu: Evropa je ostala bez ribe

Pixabay
Prema najnovijem izveštaju Svetskog fonda za prirodu (WWF), EU će do kraja godine morati da se oslanja na uvoz ribe iz drugih zemalja.

Naime, Evropa je do danas iskoristila sve domaće riblje resurse. Slovačka je već 18. februara ostala bez domaćih riba, Rumunija 29. februara, Bugarska 1. juna, a Mađarsku ta ista sudbina čeka 17. avgusta.

Evropa konzumira previše ribe

Evropa konzumira mnogo više morskih plodova nego što može da ulovi u domaćim vodama ili uzgoji u ribnjacima. Sada već više od polovine godišnje potražnje uvozi iz inostranstva, većinom iz zemalja u razvoju.

Prema podacima Evropske tržišne opservatorije za ribarstvo i akvakulturu (EUMOFA) ovo je popis zemalja EU-a koje najviše konzumiraju ribe po glavi stanovnika: Portugalija (55,3 kg), Španija (46,2 kg), Litvanija (44,7 kg), Francuska (34,4 kg) i Švedska (33,2 kg). Kada bi se gledalo ukupno evropsko stanovništvo, svaki evropski građanin u proseku godišnje troši 22,7 kg morskih plodova.

Zemlje koje imaju ribe onoliko koliko konzumiraju (ili više) smatraju se samostalnim. Među njima su, na primer, Hrvatska, Holandija i Irska. Međutim, one zemlje koje domaćim proizvodima ne zadovoljavaju potrebe svog stanovništva dolaze u jednom trenutku do takozvanog Dana zavisnosti od ribe (eng. Fish Dependence Day).

Mada države srednje i istočne Evrope znatno manje konzumiraju ribu od, na primer, Francuske ili Portugalije, kod tih zemalja je svejedno uočen rani dolazak Dana zavisnosti od ribe.

Slovačka konzumira 7,8 kg po glavi stanovnika, Rumunija 6,3 kg, Bugarska 6,0 kg, a Mađarska 3,6 kg.

Prekomerni izlov

Svetski fond za prirodu upozorava na prekomerni izlov i naglašava da ćemo morati više da pazimo na naše okeane i mora ako želimo da riba u budućnosti ostane održiv izvor hrane.

Evropski Dan zavisnosti od ribe sada dolazi oko mesec dana ranije nego što je to bilo pre 20 godina, a Evropa je pre 30 godina mogla da zadovolji potražnju s domaćom ribom sve do septembra ili oktobra.

Iako su se neke evropske zalihe riba stabilizovale, zbog mera zaštite koje preduzima EU, nivo samoodrživosti je i dalje vrlo niska.

Autor: Hina