Subotica: Skupština usvojila izveštaj o budžetu za prvih šest meseci

Subotica
Foto: dronestagr.am
Subotica –  Skupština prihvatila je izveštaj o ostvarenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Po njemu je u gradskoj kasi bilo 2,6 milijardi dinara, odnosno nešto više od trećine planiranih sredstava u ovoj godini.

Vlast ceni da je budžet realan, dok opozicija tvrdi da izveštaj dokazuje da je gradska kasa „naduvana“ za više od pola milijarde dinara.

Ostvarena trećina planiranih sredstava u prvoj polovini godine za vladajuću većinu ne predstavlja problem.

Ovakav budžet je omogućio nesmetano funkcionisanje Grada i svih javnih preduzeća, na način da se servisiraju sve obaveze preuzete iz prethodnog perioda, uključujući i otplatu kredita i naravno sva plaćanja i davanja koja Grad čini prema korisnicima, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima„, rekao je Aleksandar Grubor iz SNS-a.

Za opoziciju izveštaj pokazuje da povećanja na određenim budžetskim pozicijama planirana prilikom donošenja nisu realna, te da Grad u ovom momentu, sa ovim tempom razvoja, ne može da ostvari više izvornih prihoda, već jedino kroz transfere sa viših nivoa vlasti ili iz međunarodnih izvora.

Subotica ima nivo razvoja koji je otprilike negde na dve hiljade sedamnaestoj godini, ne može dalje od toga da ide, tako da sve što je planirano, a mislim da je to negde oko šesto miliona, grubo kada bi išli po stavkama, nerealno i da će to morati neki rebalans da iskaže i da će se budžet umanjiti u odnosu na ono kako je donet„, kaže Saša Vučinić iz DS-a.

Odbornici su usvojili i odluke o raspodeli dobiti javnih i komunalnih preduzeća, osim u slučaju tri, među kojima je i Vodovod koji pokriva gubitke iskazane ranijih godina.

Gubitak „Vodovoda“ je smanjen na nešto više od 50 miliona dinara, a ovo preduzeće je takođe i nosilac projekta za koji je iz gradskog budžeta na ime provizije za nepovučena sredstva ove godine plaćeno više od dvanaest hiljada evra.

Izvor: RTV