Šta je to Gora i ko su to Goranci

Fotodokumentacija „Politike”

Sagovornik „Ilustrovane Politike-„, mlad i energičan Ibro Ibrahimović, politički vrlo angažovan, ne samo kao član Glavnog odbora SPS-a, već i kao Sekretar Izvršnog odbora ove stranke za Novi Beograd i kao član Saveta za odbranu i javnu bezbednost – ovoga puta ne razgovaramo sa njim o politici, već o njegovom poreklu, o zemlji iz koje potiče i o narodu kojem pripada, o Gori i Gorancima.

Goranci su odavno integrisani u našu zajednicu, kao naše komšije, vlasnici zanatskih radnji ili trgovina koje posećujemo, ali o njima, ipak, ne znamo dovoljno…

– Gora je predeo izuzetnih lepota na Šari, nadomak Prizrena, doksu Goranci pošten i marljiv narodizuzetnih, zanimljivih običaja i tradicije, koji govori staroslo- venskim jezikom (varijanta staro- štokavskog dijalekta).

Foto izvor: Ilustrovana.com

Oni Goru nose u svom srcu i vraćaju joj se, ma gde da se nalaze.

Kao neko ko je i sam pripadnik ovog malog, ponosnog naroda sa Šare, sa srpskog Kosova u Republici Srbiji, želim da razvijam različitosti, da obogaćujem Srbiju svim tim folklorom koji je čine tako bogatom, zajedno sa raznim drugim nacionalnim zajed- nicama i sa srpskim naro- dom čiji sam ja deo.

Želim da unapređujemo tu skladnu složenost kakva postoji u Evropi. Goranci, zajedno sa većinskim narodom i ostalim nacionalnim manjinama, etničkim grupama i konfesionalnim zajednicama, daju najlepši mozaik Srbije. Udružen sa ljudima sa kojima delim iste deje i sistem vrednosti, svojim angažovanjem unapređujemo društvo u kojem živimo i radimo.

Preuzeto sa Ilustrovana.com
Nastavak možete pročitati u broju 3147. Ilustrovana politika