Šta je Hyperledger i kako vam može pomoći u razvoju biznisa uz upotrebu blockchain aplikacija?

hyperledger blockchain

Tehnologije nastale u okviru Hyperledger projekata sve češće se nazivaju i blockchain sistemima treće generacije (gde se predstavnikom prve generacije smatra Bitcoin, a druge Ethereum).

Hyperledger je krovni projekat otvorenog koda (engl. open source) pod pokroviteljstvom fondacije Linux. Ova kolaborativna inicijativa pokrenuta je u decembru 2015. prevashodno kako bi se unapredile i promovisale blockchain tehnologije i proširile mogućnosti njihove primene u poslovnom svetu.

Primenom Hyperledger blockchain tehnologija, i na njima zasnovanih pametnih ugovora (engl. smart contracts), u poslovnim procesima se poboljšava transparentnost, pojačava odgovornost i algoritamski garantuje poverenje između poslovnih partnera. Na taj način, Hyperledger čini poslovne mreže i transakcije značajno fleksibilnijim i efikasnijim, kako u smislu cene, tako i brzine realizacije.

Upravo zbog pomenutih mogućnosti, tehnologije nastale u okviru Hyperledger projekata sve češće se nazivaju i blockchain sistemima treće generacije (gde se predstavnikom prve generacije smatra Bitcoin, a druge Ethereum).

Članovi Hyperledger incijative mnoge su vodeće svetske kompanije u oblastima informacionih i visokih tehnologija, finansija i bankarstva, proizvodnje i distribucije proizvoda (engl. supply chain), kao što su, na primer: Intel, IBM, Cisco, Airbus, Daimler, J. P. Morgan, American Express, Deloitte, PWC, BNP Paribas, Baidu, SAP, Huawei, kao i mnogi drugi, uključujući tu domaću kompaniju GameCredits.

Aktivan razvoj u okviru različitih Hyperledger projekata započet je u februaru 2016. i obuhvata veći broj radnih okruženja (engl. frameworks) i pomoćnih alata (engl. tools, utilities). U Hyperledger radna okruženja, tj. tehnologije distribuirane glavne knjige (engl. distributed ledger technology — DLT), spadaju Fabric, Sawtooth, Iroha, Indy i Burrow, dok se od alata razvijaju Composer, Cello i Explorer.

Neki od pomenutih projekata već su prilično odmakli u fazama razvoja i dostigli aktivan status (Fabric, Sawtooth, Iroha, Composer), dok se deo projekata još uvek nalazi u fazi inkubacije (Burrow, Indy, Cello, Explorer).

Svaka od Hyperledger DLT tehnologija ima svoje specifične prednosti u određenim primenama.

Fabric, kao Hyperledger projekat koji je potekao iz IBM-a i koji je najviše odmakao u razvoju, nudi modularnu arhitekturu u kojoj se komponente kao što su algoritmi konsenzusa i pružaoci usluga članstva (engl. Membership Services Providers — MSP) mogu menjati po principu “priključi-i-koristi” (engl. plug-and-play).

Kod Fabric DLT tehnologije iskorišćene su i prednosti kontejnerskih tehnologija za rad s pametnim ugovorima, koji se u ovom konteksu nazivaju programskim kodom lanca (engl. chaincode) i koji realizuju aplikacionu logiku sistema upotrebom programskog jezika Go. Specifičan mehanizam privatnih kanala koji postoji u Hyperledger Fabricu omogućava deljenje poverljivih informacija između pojedinih učesnika u blockchain mreži.

Sawtooth, kao Hyperledger DLT tehnologija potekla iz Intela, takođe ima modularnu arhitekturu i pruža mogućnost pisanja pametnih ugovora primenom većeg broja programskih jezika, kao što su JavaScript, Python i Go. Sawtooth takođe omogućava povezivanje sa Ethereum blockchain tehnologijom i pametnim ugovorima pisanim u jeziku Solidity, laku integraciju sa IoT (Internet of Things) senzorima, kao i vrlo efikasan algoritam konsenzusa pod nazivom PoET (Proof of Elapsed Time).

Iroha je Hyperledger blockchain tehnologija projektovana tako da se lako integriše u infrastrukturne projekte. Hyperledger Iroha razvijena je u jeziku C++, ima jednostavnu arhitekturu i usmerena je ka razvoju mobilnih aplikacija. Iroha takođe uključuje i poseban BFT (Byzantine Fault Tolerant) algoritam konsenzusa, zasnovan na radu sa samim lancem, pod nazivom Sumeragi.

Kako krenuti sa Hyperledgerom?

Dobru polaznu tačku za upoznavanje s Hyperledger tehnologijama i njihovim ovladavanjem predstavljaju MOOC-ovi (Massive Open Online Courses) dostupni na sajtovima edX i Coursera.

Na edX-u može se pronaći kurs Blockchain for Business — An Introduction to Hyperledger Technologies, koji, pored uvoda u blockchain tehnologije, pokriva i osnove sva tri Hyperledger radna okruženja koja se trenutno nalaze u aktivnom statusu – Fabric, Sawtooth i Iroha.

Coursera nudi predavanja pod nazivom IBM Blockchain Foundation for Developers, koja osim uvoda u svet DLT tehnologija uključuju i upoznavanje s osnovama Fabrica, kao i u blockchain svetu od ranije dobro poznati kurs Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, koji dolazi sa Univerziteta Prinston i koji obrađuje bitkoin i kriptovalute (iako primarna namena Hyperledger tehnologija leži u poslovnom domenu, ništa nas ne sprečava da ih upotrebimo i za razvoj kriptovaluta).

Autor texta Dušan Gajić