Sremska Mitrovica: Za prvo dete 30.000 dinara

SHARE
finansijska pomoc za prvo dete
Foto: detinjarije.com
U Sremskoj Mitrovci godišnje se rodi oko 1.500 beba. Za svako prvorođeno dete Grad izdvoji 30 hiljada dinara. Prema iznosu roditeljskog dodatka spada među vodeće u celoj Vojvodini.

Grad Sremska Mitrovica intenzivno radi na finansijskoj podršci porodica za prvorođene bebe ali pored toga radi i na pomoći za svako treće dete u prodici.

Pored ovih mera populacione politike, Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu posebnu pažnju poklanja i merama pronatalitetne politike, koja se odnosi na vantelesnu oplodnju.

Novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom započeo je da se primenjuje 1. jula. Njime je predviđeno da se zahtev podnosi najkasnije do navršene prve godine života deteta.