Sremska Mitrovica: Tokom 2021.godine prijavljena 218 slučaja nasilja

Oglas

Nasilje nad ženama je svaki akt rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do psihološke, ekonomske, fizičke ili seksulane povrede žene odnosno njene patnje, uključujući pretnje takvim ponašanjem. U situacijama nasilja odgovornost za nasilje je uvek i isključivo na onome ko čini nasilje, bez obzira na okolnosti koje mogu biti faktori podsticaja.

„Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.
Ova kampanja obuhvata pet važnih međunarodnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava:
• 25. Novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
• 1. Decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a
• 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima
• 6. Decembar – Godišnjica Montrealskog masakra
• 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Statistika govori da:

• Najčešće žrtve nasilja u porodici su žene, deca i stare osobe.
• Svaka druga žena doživljava neki oblik psihološkog nasilja u porodici,
• Svaka treća žena doživela je fizički napad od nekog člana porodice,
• Svaka četvrta žena izložena je pretnjama nasiljem,
• Tokom 2021.godine u Srbiji je 17 žena ubijeno u porodičnom nasilju,

Centru za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici tokom 2021.godine prijavljena su 218 slučaja nasilja u porodici što je, u poređenju sa 2020.godinom, porast od oko 15%. Tokom 2021.godine uslugu Sremske sigurne kuće koristilo je  12 žena i 8 dece.
Centar za socijalni rad pruža sledeće vidove podrške žrtvama nasilja u porodici:
Smeštaj u Sigurnu kuću ili hraniteljsku porodicu,
Informisanje žrtve o nadležnostima institucija u sprečavanju nasilja u porodici,
Savetodavni rad sa žrtvom nasilja,
Ekonomsko osnaživanje žrtve kroz uključivanje u stalnu novčanu socijalnu pomoć (ukoliko ispunjava uslove) i kroz jednokratne novčane pomoći
Pokretanje postupaka iz socijalne i porodično-pravne zaštite. Međusektorska saradnja javnih službi, lokalne samouprave i nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja omogućava bolju i bržu razmenu informacija ali i stvaranje sistema podrške žrtava nasilja u porodici. Krajnji cilj našeg rada je da u lokalnoj zajednici razvijemo nultu toleranciju na svaki vid nasilja te da naše sugrađane edukujemo i ohrabrimo da svaki oblik nasilja prijave nadležnim institucijama.

android aplikacija
Previous articleŠpanci se vraćaju uglju
Next articlePao sneg u Srbiji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here