Srbija MEĐU PRVIM zemljama u Evropi po broju ABORTUSA!

SHARE
abortus
krstarica.com
Srbija je zemlja koja definitivno prednjači po broju abortusa u Evropi. Do abortusa najčešće dolazi usled neželjene trudnoće, a ono čemu se često ne pridaje dovoljno značaja je briga o mentalnom zdravlju žena nakon tog postupka.

U toku prošle godine, u Srbiji je prijavljeno čak 16.000 abortusa, prema podacima instituta „Milan Jovanović Batut“. Na teritoriji Vojvodine, prosečna starost pacijentikinja koje se opredeljuju za abortus je 31 godina.

U Finskoj je, recimo, učenje o seksualnom obrazovanju u školama smanjilo je broj abortusa. U Srbiji takav predmet još uvek nije zaživeo, iako je većina nastavnog kadra saglasna da učenje o zdravlju treba da bude na višem nivou.

Briga o mentalnom zdravlju je veoma važno pitanje društva koje treba unaprediti. Međutim, za žene koje su se odlučile za abortus, psihološka podrška u državnim institucijama NE POSTOJI. Udruženje „Izaberi život“ pruža takvu podršku onima koji imaju nedoumice, pitanja, strahove.

Veoma je važno da društvena politika bude usmerena na podršku ženama kroz ceo proces koji počinje potvrdom trudnoće i obezbeđivanju većih prava za žene kao buduće majke, kao i vrednovanjem mentalnog zdravlja jednako kao fizičkog.