Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znameniti vladari – Župan Vukan

Vukan je rođen oko 1050.godine, a pretpostavljamo da je bio najstariji sin Petrislava, Bodinovog mlađeg brata.

Na vlast u Raškoj ga je doveo Konstantin Bodin, ali uskoro je Vukan postao moćniji srpski vladar, od svog strica. U više navrata njegove vojske prodirale su do Skoplja, a 1095.godine u bici kod Lipljana izvojevao je veliku srpsku pobedu nad Istočnim rimskim carstvom( Vizantijom).

Pretpostavlja se da su se Srbi pokrenuli protiv Vizantije posle pobede carstva nad Pečenezima 1091.godine u bici kod Lebuniona( u maloj Aziji) te su koristili odsustvo vizantijske vojske.

Čitajte i: Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znameniti vladari – Knez Časlav

Baza Vukanu za napad na Vizantiju bila je u tvrdom gradu Zvečanu. Pošto su razbili vojsku Jovana Komnina, Srbi su stigli do Vranja. Na kraju carstvo je bilo primorano da sklopi mir sa Srbima, koji nije bio kršen bar 10.godina.

Vukan je posle 1106.godine opet ratovao sa Vizantijom, a proširio je uticaj na Zetu, tako su kraljevi Zete, bili slabiji od župana Raške. Pošto nije imao legitimne muške dece, Vukana su nasledili potomci njegovog rođenog brata Marka. Na čelo Raške došao je
župan Uroš I Vukanović, koji je pobedio svoju braću. Najmlađi od njih Zavida pobegao
je u Zetu, gde mu se u okolini današnje Podgorice, rodio sin Nemanja, potonji župan
Stefan Nemanja.

Župan Vukan je najverovatnije preminuo 1112.godine.

Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znameniti vladari – Konstantin Bodin