Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znamenite ličnosti i vladari – Kralj Milutin

KRALj MILUTIN

Milutin je rođen kao mlađi sin Stefana Uroša, odnosno mlađi brat Stefana Dragutina. Rođen je najranije 1253.godine. Po vremenu provedenom na prestolu koje je bilo 39 godine, predstavlja Nemanjića sa najdužim vladarskim stažom. Od njega je duže vladao u starim danima samo Mutimir, koji je prvi kršteni vladar Srba.

Milutin je iskoristio nezadovoljstvo vlastele svojim starijim bratom Dragutinom, te posle njegovog pada sa konja, te povrede noge, na državnom saboru je preuzeo vlast.
Tako je postao kralj Stefan Uroš II Milutin. Vlast je preuzeo 1282.godine,te je
nastavio rat koji je godinu dana ranije protvi Vizantije poveo njegov brat Dragutin.

Naime Nemanjići su bili deo saveza protiv Mihaila VIII Paleologa još od vremena
njegovog oca Uroša I. Bratu je ostavio na upravu severne delove države, severno od
linije Trebinje-Rudnik. Saveznici protiv Vizantije tih godina bili su Karlo kralj dve Sicilije, Bugarska, Anđeli u Epiru, Srpske zemlje Nemanjića.

Izgleda da su posle Dratutinovog pohoda do Sera, kao protiv meru Romeji provalili do Lipljana, ali Nemanjići su postali dominantna sila, to srpskoj državi nije moglo da naudi.
Milutin je uz pomoć svog brata Dragutina krenuo dalje na jug, prema zemljama naseljenim Slovenima pod vlašću Carigrada. Milutinova vojska nepreduje Skoplje, Polog, Ovče polje, Zletovo, sliv Bregalnice dolaze pod srpsku vlast, a na severu Dragutin od Ugarske, kao što smo videli u prethodnom članku dobija ugarske zemlje naseljene Srbima.

U ovom ratu Srbima je jako bitan Kotanica, vizantijski vlastelin i prebeg. Ratovi su završeni do 1291.godine. Zauzeti su Debar, Kičevo, Poreč, a granica je pomerena na liniju Strumica, Ohrid,Prilep i Kroja. Vizantija nije mogla ništa da uradi naspram moćnije srpske države.

Tokom ovih 9 godina Milutin je imao prva tri od ukupno 4 braka. Prva žena mu je bila ćerka Jovana Anđela, druga ćerka Vladislava Kumanca, Dragutinovg tasta i sestra njegove žene, treća žena mu je bila Ana ćerka bugarskog cara Georgija. Sa prvom je dobio sina Konstantina, druga je bila monahinja u rimokatoličkom manastiru, te ju je izvukao i obljubio u početku, a sa trećom je dobio sina Stefana. Posle juga ratovi su počeli na severu. U Dragutinove posede krenuli su da upadaju Tatari i njihovi vazali Bugari. Vodili su ih Drman i Kudelin. Bugarski car morao je da prizna vazalne odnose Srbije, a Drman i Kudelin pobegli su kanu Nagoju, koji je poslao veliku vojsku na Srbiju. Tatari ta kob i strašilo u Rusiji,Ugarskoj, Poljskoj, pala je pred tada moćnom srpskom vojskom. Odnosno srpska vojska je uspešno odbila sve napade kana Nagoja, koji je odlučio da neće da troši
snage u teško mratu na Balkanu koji ga ne zanima toliko. Milutin se opet okrenuo prema jugu te je stigao do ispred grada Drača. Pod komandom Mihaila Glavasa Vizantija je poslala vojsku na Milutina. Međutim ni ta vojska nije uspela ništa. Na kraju sklopljen je mir između Milutia i Andronika II, cara Istočnog rimskog carstva, odnosno Vizantije.

Mir je trebalo overiti brakom. Prvo mu je Androniknudio svoju sestru udovicu Evdokiju, ali na kraju poslao je svoju ćerku još dete Simonidu od nekih 6 godina. Tako su se njegov mlađi sin Stefan i treća žena Ana našli u izbeglištvu. 1301.godine počeo je građanski rat između Milutina i Dragutina koji je trajao do 1312.godine, te završen bez promena teritorija, a Milutin je obećao da će ga naslediti Dragutinov sin Vladislav. Milutin je zbog
podrške koju je davao Vizantiji izazivao bes vlastele, koja je želela da se širi na račun starog umornog naslednika Rima. Tako je i prvi put srpska vojska 1312.godine prešla u Malu Aziju da ratuje protiv Turaka i branila braću u Hristu od Islama.

Umiru mu majka 1314.godine i brat Dragutin 1316.godine te Milutin vrši aneksiju
svih Dragutinovih zemalja, čak i onih dobijenih od Ugara. To naravno dovodi do rata
sa Ugarima, koji nešto i vraćaju od teritorija koje su dale Dragutinu. Tih godina Milutin se meša u evropsku politiku. Čak je i saveznik i protivnik jedne moćne Francuske. Na kraju morao je da vodi još jedan građanski rat protiv svog sina Stefana, koga je pobedio te naredio da se oslepi. Stefan je otišao sa sinom Dušanom u egzil u Carigrad.

Milutin je želeo da ga nasledi sin Konstantin, ali po njegovoj smrti 1321.godine Stefan se vratio, a pošto je video, da li sad nije ni bio oslepljen, preuzeo je vlast u zemlji kao Stefan Uroš III Dečanski. Iza Milutina ostala je njegova velelepna zadužbina Gračanica.

Fotografije preuzete sa sr.wikipedia.org

Autor: Borisav Đondović, master istoričar, doktorand na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu

 

 

 

Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znamenite ličnosti i vladari – Kralj Dragutin