Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Prvi spomen Srba u Zapadnoj Evropi – Anali manastira Lorš

Lorš je stari manastir, na teritoriji današnje Francuske, a tadašnje Franačke države. Osnovao ga je grof Kankor 764.godine. U ovom manastiru vođeni su zvanični anali i spisi Franačke države. Iste one koja je stigla i na Balkan, a Franci su oni Fruzi po kojima smo dali ime Fruškoj gori. Najveći deo anala pisao je veliki pisac i istoričar Franačke države Ajnhard, koji je bio i diplomata, čuvenog vladara Karla Velikog.

Tokom 822.godine , u vreme kada su Franci vladali Hrvatskom, izbila je jedna pobuna Ljudevita Posavskog, u isto ono vreme kada je srpski knez Vlastimir, krenuo da pod svoju vlast stavlja sve srpske državi. Te nam anali u 822.godine donose
i podatke o Srbima :“Exercitus de Italia propter Liudewiticum bellum conficiendum in Pannoniam missus est, ad coius adwentum Luidewitus, Siscia civitate relicta, ad Sorabus, quae natio magnam Dalmatiae partem obtinare dicitur, fugiendo se contulit, et uno ex ducibus eorum a quo receptus est per dolum interfecto, civitaem eius in suam redegit dicionem.“

**Preuzeto iz M.Antonović, Narativni izvori za istoriju Evrope, Beograd, 2007.god
109.str

Prevod: „Vojska je iz Italije poslata u Panoniju da bi se vodio ratprotiv Ljudevita. Pre nego što je vojska pristigla Ljudevit je napustio grad Sisciju (Sisak) i pobegao do Srba, za koje se kaže da drže veliki deo Dalmacije. Tamo je stigao bežeći, ali je na prevaru ubio jednog od njihovih kneževa koji ga je primio, a njegovu državu potčionio sebi.

Treba odmah napomenuti da Dalmacija tada, nije isto što i sada, i da obuhvata puno
veći deo prostora unutrašnjosti Balkanskog poluostrva. To su vremena kada je Vlastimir stvarao jedinstvenu državu, a čin Ljudevita , koji je pobunio svoj narod protiv Franaka, a potom izvršio nasilno preuzimanje vlasti, verovatno u jednoj od manjih srpskih primorskih državica, verovatno je osigurao preuzimanje vlasti knezu Vlastimiru, stvoritelju jedinstvene srpske države. Naravno država u 9. veku nije isto što i danas.

Foto izvor originalni link

 

 

Autor: Borisav Đondović, master istoričar, doktorand na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu

Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znameniti vladari – Knez Časlav