Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Heroj i legenda Stojan Janković

Oglas

Stojan Janković

Stojan Janković je heroj iz srpskih narodnih pesama, koji je stvarno postojao. Stojan Janković je rođen 1635.godine u srpskom selu Žegaru kod Obrovca, kao sin Stojana Mitrovića, kako kažu Mlečani komandanta morlačke vojske.

Morlak je naime termin koji su Srbi u Dalmaiji prvobitno koristili za neslovensko stanovništvo, a u razvijenom srednjem veku je postao termin, kojim su Mlečani zvali pravoslavne Srbe u Dalmaciji. Stojan Janković je heroj iz kasne faze Kandijskog rata (1645-1669), kao i iz prve faze Morejskog rata (1683-1699).

Bio je jedno vreme u turskom zarobljeništvu, kao mladić, zarobljen je na reci Cetini 1666.godine, a u ropstvu je proveo 14 meseci, a potom je pobegao. Tako je nastala narodna pesma ropstvo Janković Stojana.

Stojan Janković — Vikipedija, slobodna enciklopedija

Od dalmatinskih Srba tih godina posečene su mnoge osmanske age srpskog porekla
Atlagić, Čengić i Baraković. Stojan Janković je između ostalog upadao duboko u Bosansku Krajinu te spaljivao sela svojih sunarodnika Srba da bi ih tako primorao, da se dosele u Dalmaciju. Za njega je vezana i pesma o vernoj ljubi Janković Stojana.

 

Međutim, u praksi je odsekao ženi glavu u nastupu ljubomore, kada je mislio da gleda
drugoga. Srbi su pod komandom Janković Stojana oslobodili Knin, Delove Like, Krabe, uzeli Sinj od Turaka. Poginuo je u jurišu na tursko uporište grad Duvno 1687.godine. Po njemu srpsko selo u Dalmaciji nosilo je ime Kula Janković Stojana, a uništila ga je hrvatska vojska u ratovima 90ih godina 20.veka. Jedan od direktnih potomaka Stojana Jankovića je bio i pisac Vladan Desnica.

Fotografije preuzete sa sr.wikipedia.org

 

Autor: Borisav Đondović, master istoričar, doktorand na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu

 

Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Kandijski rat

Previous articleŠankeri otkrivaju šta nikada ne treba da radite u kafiću
Next articleMAĐARSKA ZABRANILA PROMOVISANJE HOMOSEKSULANOSTI!