Srbija i danas vraća hrvatske dugove!

jugonaka
Jugobanka, Foto: Arhiva VN

Trgovački sud u Zagrebu odbio je kao neosnovan tužbeni zahtev Jugobanke Beograd u stečaju, koja je od Hrvatske tražila 21 milion evra i 2,6 miliona franaka.

Naime, kako je navodi portal Novac.hr, osnova za ovu tužbu bio je dug na osnovu kredita od 1985. do 1989. koje su koristile hrvatske kompanije 3. maj, Varteks i Duhan, čije dugove umesto Republike Hrvatske, Pariskom klubu kreditora „uredno vraća Republika Srbija“.

U tužbi iz 2009. godine piše da osnov za potraživanje Jugobanke proizilazi iz Aneksa G ugovora o pitanjima sukcesije, odnosno o odredbama „o načinu i uslovima podmirivanja obaveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariskog kluba“.

Hrvatsko državno tužilaštvo je odgovorilo da Hrvatska nije preuzela obavezu vraćanja kredita koje su ugovorile tadašnje osnovne banke, kao filijale beogradske Jugobanke.