Selo u Sremu poznato po brojim arheološkim nalazištima!

Oglas

Nikinci su naselje u Srbiji opštini Ruma u Sremskom okrugu.

Nikinci se nalaze u južnom delu rumske opštine, 17 km u vazdušnoj liniji južno od Rume, sa kojom su povezani železničkom prugom prema Šapcu i asfaltnim putem, koji se kod Hrtkovaca odvaja od puta istog pravca i putem koji prolazi kros naseljeno mesto Buđanovci.

Atar Nikinaca leži najvećim delom na sremskoj lesnoj terasi, dok njegov krajnji jugoistočni deo leži na aluvijalnom nanosu, odnosno na staroj plavini Vranja, koju je taložio napuštajući lesnu terasu.

Autor : Bandita76.

Ovde se nalaze Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Nikincima i Rimokatolička crkva u Nikincima.

Nikinci se u istoriji prvi put pominju 1338. godine kada je kralj Ugarske i Hrvatske, Karlo Robert, poklonio imanje u donjem Sremu hrvatskom banu Mikcu. Tu se nalazilo i malo naselje, koje se tada po novom vlasniku nazvalo „Mikinc“. Od ovog imena kasnije je nastalo ime Nikinci.

Autor : Ванилица

Tokom vladavine Marije Terezije od 1740. do 1780. godine, nailaze talasi kolonizacije Nemaca, koju je podsticao bečki dvor. Od ovog perioda, pa sve do 1944. godine u Nikincima su živeli: Hrvati, Mađari i Nemci.

Prema prvim pouzdanim podacima o stanovništvu sela, ovde je 1869. godine živelo 703 stanovnika. Krajem Drugog svetskog rata iseljava se sve nemačko stanovništvo, a tokom kolonizacije doseljavaju se Srbi. Kasnija stihijska doseljavanja i dalje dovode srpsko stanovništvo, tako da je ono već 1961. godine u većini.

Autor : Ванилица

Lokalitet „Tiganj“ nalazi se jugoistočno od sela, na malom uzvišenju u potesu Tiganj i zahvata površinu od 1000 m2. Tu su konstatovani površinski nalazi opeke i imberksa, kao i krečnog maltera u nevezanom stanju, životinjskih kostiju, manji deo olovne šipke i delovi keramike.

Ovaj materijal pripada rimskom dobu.

U ovom potesu nalazi se i lokalitet „Đokin grob“. Na nekim parcelama izorane su opeke, a meštani pričaju da su se prvo na tom prostoru naselile Klimente, jer se tu izorava građevinski materijal iz 18. veka.

Pored ova dva, postoji i lokalitet „Kamenje“, koji se nalazi sa leve strane puta za Donji Tovarnik, a takođe i lokalitet „Selište“, na kojem je pronađena ostava novca.

Materijal je prikupljen i danas se nalazi u muzeju „Srema“ u Sremskoj Mitrovici.

Autor : Ванилица

Na lokalitetu „Grob cigla“ otkrivena je kasna antička nekropola, koja zahvata površinu od 7500 m2.

To su plitke ukopane grobnice sa dvovodnom krovnom konstrukcijom. Ovde su nađeni i delovi sive, crvenkaste i gleđosane keramike.

Na lokalitetu u potesu Živolić, na južnoj obali bare „Vranj“, konstatovani su nalazi kućnog lepa, životinjslih kostiju, kao i rimske opeke i praistorijska i pozno – antička keramika. Ovde se radi o dvoslojnom lokalitetu i to poznobronzanom i poznoantičkom.

Materijal neolitskog i bronzanog doba nalazi se u Arheološkom muzeju u Zagrebu, a u Narodnom muzeju u Beogradu postoji bronzani pojas, koji pripada halštatskom dobu.

Autor : Ванилица

U naselju Nikinci živi 1790 punoletnih stanovnika, ovo naselje je uglavnom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.

(Wikipedia)

Previous article“Neću potpisati priznanje KiM, ali situacija nije laka”
Next articleOdbojkaši Srbije posle pet setova pobedili Holandiju