Razmatraju promenu definicije silovanja

Pixabay

LJUBLJANA – Nakon godinu i po pozivanja na redefinisanje silovanja u krivičnom zakonu Slovenije, ministarstvo pravde saopštilo je da je predložilo zakonske izmene, čiji cilj je da se „standard pristanka” unese u krivično pravo.

Izmene bi učinile da se svaki seksualni čin bez pristanka učini krivičnim delom, uključujući i one tokom kojih se žrtva fizički nije odupirala počinitelju ili nije rekla „ne” iz straha ili šoka ili bilo koje druge okolnosti koje sprečavaju takvu radnju, prenosi slovenačka agencija STA.

Izmene i dopune omogućavaju prelazak sa definicije silovanja zasnovane na prisili, na standard koji se temelji na pristanku, uključujući afirmativni pristanak i veto model prenosi Tanjug.

Prisila ili sila postale bi otežavajuće okolnosti.