Ratari u pet opština Vojvodine sada mogu znati kada treba ili mora da se ide na njivu

Pixabay

Autor: 24sedam.rs

Ratari u pet pilot opština Vojvodine sada mogu da koriste aplikaciju koja obaveštava o vremenskim nepogodama ali i bolestima koje prete usevima.

Više od 18.000 poljoprivrednika iz Sombora, Vrbasa, Inđije, Bačke Topole i Subotice od sad će putem najsavremenijih meteo-stanica moći da se informišu o vremenskim nepogodama, kao i pojavi bolesti i insekata koji prete njihovim usevima, javlja „NALED“.

Nove informacije pomoći će korisnicima da uvećaju prinose, uz smanjenje operativnih troškova i do nekoliko stotina evra po izlasku na poljoprivredno dobro

Senzori meteo-stanica prate temperaturu i vlažnost vazduha i zemljišta, jačinu vetrova, vlažnost lista i količinu padavina u realnom vremenu, a svi prikupljeni podaci biće dostupni i do godinu dana unazad. U praćenje je uključeno i zdravstveno stanje kultura na pojedinačnim parcelama i razvoj infekcija koje mogu uticati na kvalitet proizvodnje. Prvih 50 stanica postavljeno je u izabranim vojvođanskim samoupravama, a postoje ambicija i interesovanje da se projekat proširi i na druge gradove i opštine u Srbiji – kaže Diana Gligorijević, suvlasnica kompanije „TeleGroup“.

Upotreba “AgroLIFE” softvera namenjena je prvenstveno zakupcima državnog zemljišta kojim upravljaju lokalne samouprave, kako bi se uz prikupljanje više informacija o upotrebi sprečila degradacija njiva i povećalo zadovoljstvo korisnika. Aplikacija je dostupna i besplatna i za sve vlasnike privatnih gazdinstava kao i veb stranica sa pregledom podataka koje ove meteo-stanice obrađuju.

– Od oko 1.300 zakupaca zemljišta u pet pilot opština trenutno 615 lica planira svoju proizvodnju putem „AgroLIFE“ platforme. Kroz podatke prikupljene sa meteo stanica i platformu želimo da pružimo osnov poljoprivrednim proizvođačima i donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou da bolje planiraju upotrebu zemljišta radi povećanja prinosa, produktivnosti i očuvanja kvaliteta zemljišta. – kaže  direktorka za dobru upravu u „NALED-u“, Ana Ilić.

Preciznost 90 odsto

Pored vremenskih podataka u realnom vremenu, koji se ažuriraju na svakih sat vremena, predviđanje kiša, mrazova i visokih temperatura precizno je preko 90 odsto, a korisnici aplikacije, upozorenja će dobijati putem obaveštenja kroz aplikaciju.

– Senzori meteo-stanica prate temperaturu i vlažnost vazduha i zemljišta, jačinu vetrova, vlažnost lista i količinu padavina u realnom vremenu, a svi prikupljeni podaci biće dostupni i do godinu dana unazad. U praćenje je uključeno i zdravstveno stanje kultura na pojedinačnim parcelama i razvoj infekcija koje mogu uticati na kvalitet proizvodnje. Prvih 50 stanica postavljeno je u izabranim vojvođanskim samoupravama, a postoje ambicija i interesovanje da se projekat proširi i na druge gradove i opštine u Srbiji – kaže Diana Gligorijević, suvlasnica kompanije „TeleGroup“.

Upotreba “AgroLIFE” softvera namenjena je prvenstveno zakupcima državnog zemljišta kojim upravljaju lokalne samouprave, kako bi se uz prikupljanje više informacija o upotrebi sprečila degradacija njiva i povećalo zadovoljstvo korisnika. Aplikacija je dostupna i besplatna i za sve vlasnike privatnih gazdinstava kao i veb stranica sa pregledom podataka koje ove meteo-stanice obrađuju.

– Od oko 1.300 zakupaca zemljišta u pet pilot opština trenutno 615 lica planira svoju proizvodnju putem „AgroLIFE“ platforme. Kroz podatke prikupljene sa meteo stanica i platformu želimo da pružimo osnov poljoprivrednim proizvođačima i donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou da bolje planiraju upotrebu zemljišta radi povećanja prinosa, produktivnosti i očuvanja kvaliteta zemljišta. – kaže  direktorka za dobru upravu u „NALED-u“, Ana Ilić.

Amira Omanović, menadžer na projektu u Nemačkoj razvojnoj saradnji ističe da proces i trend digitalizacije pružaju velike mogućnosti za modernizaciju opštinskih usluga i procedura, pa tako i u procesu upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Korisnicima, u ovom slučaju poljoprivrednicima, otvaraju se nove mogućnosti za povećanje produktivnosti i kvaliteta prinosa u saradnji sa opštinama.

Projekat digitalizacije opštinskog upravljanja zemljištem je regionalnog karaktera, a po ugledu na softversko rešenje u Srbiji, postupak prikupljanja podataka započet je u pilot lokalnim samoupravama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Meteo-stanice uvezane su sa „AgroLIFE“ platformom za efikasnije planiranje poljoprivredne proizvodnje, a postavljene su u okviru projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ koji je podržan od strane „develoPPP.de“ programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovode ga „Nemačka razvojna saradnja (GIZ)“, „NALED“ i „TeleGroup“.

 

(24sedam.rs)