Raspisan oglas za javnu licitaciju službenog automobila u Rumi

Image by Andreas Lischka from Pixabay

Raspisuje se Oglas za javnu licitaciju za otuđenje pokretne stvari, službenog motornog vozila (putničkog vozila) Audi A6 – 2001. godište.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 5. februar 2020. godine, do 14 časova.

Javno nadmetanje će se održati dana 06. februara 2020. godine u Rumi sa početkom u 14 časova.

Potrebna dokumentacija, za fizička i pravna lica kao i dodatne informacije možete pronaći ovde.