Radovan Karadžić osuđen na doživotni zatvor

Euronews Radovan Karadzic
Euronews Radovan Karadzic

Prvi predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen je na doživotnu robiju.

Izricanje konačne presude prvom predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, nakon što je pre tri godine prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina u BiH, odigralo se juče od 14 časova.

Karadžiću je odbijena žalba na dužinu kazne, jer veće smatra da je kazna od 40 godina za njega “neadekvatna”.

Veće je odbacilo žalbene navode Karadžića za napade na Sarajevo i Srebrenicu, a delimično prihvatilo žalbeni zahtev Karadžića broj 31, navodeći da je pretresno veće prekršilo fundamentalno pravo Karadžića da unakrsno ispita svedoke.

Žalbeno veće ukazuje da Karadžić nije pokazao da postoji greška u delu prvostepene presude koja se odnosi na nameru da se počini genocid u Srebrenici. Dodaju da je znao za zločine u Kravici, kao i da je morao znati i za druga ubijanja – navede mediji.

Govoreći o optužnici koja ga tereti za terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva, sudija Joensen je rekao da Karadžić nije uspeo da dokaže da je sudsko veće pogrešilo jer ga je proglasilo krivim za masakr na pijaci Markale u Sarajevu.

Veće je konstatovalo i da je Karadžić kriv za uzimanje talaca iz redova UN. Sudija Joensen je rekao da Karadžić nije uspeo da dokaže da je osoblje UN-a zakonito privedeno.

Odbijen i zahtev tužioca

Odbijen je i zahtev tužioca da Karadžić bude osuđen za širok spektar ubistava i drugih zločina koji su počinjeni uz proterivanje Bošnjaka i Hrvata u 20 opština u Bosni i Hercegovini.