Profesor Nemanja Kašiković za feljton „Korak ispred“

profesor Nemanja Kašiković

Postoji mnogo izreka o tome šta obrazovanje predstavlja, ali možda je najpoznatija i najtačnija izjava Nelsona Mendele, koji je rekao da je obrazovanje najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.

Najznačajnije institucije obrazovnog karaktera su školske ustanove od osnovnog do visokoškolskog nivoa, pa je upravo zbog toga napravljen i današnji intervju sa vanrednim profesorom dr Nemanjom Kašikovićem sa Departmana za Grafičko inženjerstvo i dizajn, Fakulteta tehničkih nauka, koji je deo Univerziteta u Novom Sadu.

 

1. Profesore Kašikoviću, bez obzira što ste relativno mladi, imate prilično bogatu naučnu biografiju, pa bi bilo interesantno da je podelite sa našim čitaocima?

Moj početak, sadašnjost i budućnost su vezani za Fakultet tehničkih nauka, što sa ponosom ističem. Od 1999 godine sam deo ovog Fakulteta, prvo kao student, a posle kao saradnik u nastavi, asistent, docent i sada kao vanredni professor na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn.

Nastavu izvodim na sva tri nivoa studija, pri čemu sam na doktorskim studijama i rukovodilac studijskog programa. Član sam Saveta Fakulteta tehničkih departmana, Saveta doktorskih studija, Fakultetskog odbora za saradnju sa privredom, urednik časopisa Journal of graphic engineering and
design, recenzent u velikom broju svetskih časopisa sa impakt faktorom, itd.

2. Interesantno je to da ste i prošle godine dobili nagradu za naučno istraživački rad Fakulteta tehničkih nauka?

Da, to je nešto na što me čini veoma srećnim. Fakultet tehničkih nauka ima preko 800 ljudi zaposlenih u naučno istraživačkom procesu. Od tog broja, imamo veliki broj ozbiljnih naučnika i u tom društvo dobiti ovakvu nagradu je zaista veliki uspeh, pogotovo što dolazim sa manjeg departmana.

3. Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn je jedan od mlađih i manjih departmana na Fakultetu tehničkih nauka. Pošto ste sve nivoe studija završili na ovom departmanu i tu i radite, kako biste ga ukratko opisali?

Departman za grafičko inženjerstvo I dizajn je osnovan 1999 godine kao novi obrazovni profil i za ovih dvadeset godina smo prešli dugačak put. U suštini, danas naši studijski programi obuhvataju savremeno interdisciplinarno područje u kom su uz grafiku i dizajn prisutne još neke nauke kao što su računarstvo, elektronika, elektrotehnika, komunikacije, menadžment i ekonomija.

Naši studenti izučavaju grafičke tehnologije u tehničko-tehnološkom, ali i estetskom i ekonomskom smislu putem predmeta koji se bave tehnologijama štampe i reprodukcije, oblikovanjem i projektovanjem svih vrsta grafičkih proizvoda, izradom multimedijalnih sadržaja (tekst, slike, grafike, animacije, video i audio sekvence), izradom ambalaže i sl.

4. Već godinama vlada veliko interesovanje kod maturanata za upis na osnovne studije vašeg departmana. Kako objašnjavate tu činjenicu?

U suštini je odgovor jednostavan. Pratili smo stanje na tržištu, prilagođavali smo naš studijski program potrebama i nismo se bojali promena. Upravo zbog toga imamo visok procenat zapošljivosti naših studenata, a samim tim i veliko interesovanje kod maturanata. Takođe, prišli smo maturantima na nekonvencionalan način.

Otvorili smo im naša vrata kroz seriju radionica. Na tim besplatnim radionicama budući studenti su mogli da se upoznaju sa delom materije koji će izučavati tokom svog školovanja ukoliko odaberu nas.

5. Kako je organizovan prijemni ispit na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn?

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela. Prvi deo čini matematika, a drugi deo je test sklonosti u kom se mogu naći pitanja iz fizike, informatike, hemije, kao i likovnih umetnosti. Oba dela nose po 30 poena, što u zbiru sa uspehom iz srednje škole daje maksimalnih 100 bodova.

Često spomenem srednjoškolcima da je veoma bitan segment i taj uspeh iz srednje škole. Budžet ili samo studiranje može da se izgubi i zbog pola poena. Upravo zbog toga je bitno da na kraju svake godine, sve ocene probaju da poprave, kako bi imali što veći broj bodova pre prijemnog ispita.

Prijemni ispit je specifičan, pa se može desiti da đaci zbog treme ne odrade dovoljno dobro, što u kombinaciji sa manjim brojem bodova iz srednje škole, daje loš rezultat.

6. Koliko smo upoznati nakon upisa studenti imaju velike mogućnosti za mobilnost, tj često se dešava da studenti provedu po neki semestar na drugim evropskim univerzitetima?

Da, to je nešto što je velika mogućnost koju današnji student imaju. Mobilnost pomaže ljudima da vide da nismo tako loši, kao što nas neki predstavljaju, ali i da moramo još da radimo kako bismo došli na nivo na kojem neki misle da smo. Upravo zbog toga, ja uvek ohrabrujem svoje studente da se upuste u tu avanturu, da odu na jedna semester u drugu državu, vide način razmišljanja, upoznaju drugu kulturu i da samim tim usavrše sebe, a na neki način i našu državu.

7. Kakva je situacija sa mobilnošću osoblja?

Odlična, rukovodstvo Fakulteta prepoznaje značaj mobilnosti osoblja i podržava osoblje da je što više koristi. Tako je danas moguće da preko Erasmus, Ceepus, Cost i drugih projekata posetite veliki broj drugih institucija, tj univerziteta širom Evrope. Lično, dosta koristim ove mogućnosti, pa zahvaljujući tome izvodim nastavu u desetak država godišnje, što me prilično ispunjava.

8. Da li imate i druge oblike međunarodne saradnje, tj da li organizujete neku međunarodnu konferenciju? Spomenuli ste i da ste urednik časopisa?

Od 2002 godine Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, na svake dve godine organizuje Međunarodni simpozijum grafičkog inženjerstva i dizajna. Prošle godine, sam imao zadovoljstvo da budem predsednik organizacionog odbora najuspešnijeg simpozijuma do sada. Imali smo učesnike iz 20 zemalja, koji su prezentovali čak 73 rada. Baš ti brojevi su učinili da prošlogodišnji simpozijum bude najuspešniji simpozijum iz ove naučne oblasti u celoj Evropi i treći po uspehu u celom svetu.

Nadamo se da će sledeći simpozijum biti još posećeniji, i da ćemo uspeti da Zbornik radova sa simpozijuma indeksiramo u Scopus bazi, što bi doprinelo još većem interesovanju za GRID 2020.

Indeksiranje časopisa u Scopus bazi je uspešno završeno, pa je i sada naš časopis Journal of graphic engineering and design prepoznat na svetskom nivou, što opet daje veće mogućnosti
našem Departmanu za međunarodnu saradnju.

9. Pored svih ovih obaveza, da li Departman uspeva da održi saradnju sa privredom?

Uspevamo i to je veoma bitno jer u suštini, mi proizvodimo stručnjake za tu privredu, a da bi taj proces funkcionisao potrebno je obostano interesovanje i razumevanje. Volimo da saslušamo privredu, organizujemo za njih i kursve na koji oni šalju svoje zaposlene, a zovemo ih i na besplatne seminare koje naš departam organizujete. Potrebno je samo da nam se jave, pošalju mail i sa zadovoljstvom ćemo ugostiti sve one koji do sada nisu imali priliku da dođu na naše događaje.

10. I za kraj, koji je vaš savet studentima I svim mladim ljudima?

Najvažnije je da radite na sebi svakodnevno i da pre svega verujete u sebe, jer nemoguće je samo reč.